Počet stránek ve webu: 39.516

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S kamarádkou amatérsky pomáháme v našem městě opuštěným a toulavým kočkám, které jsou hladové a nemocné. Ale den ode dne zjišťujeme, že situace je mnohem horší a počet tvorů, kterým je potřeba pomoci je větší než jsme myslely a samy to už nezvládáme. Proto jsme se rozhodly, založit nějakou organizaci, abychom o pomoc mohli požádat i jiné občany.

Chtěla jsem se zeptat, jakou organizaci by jste nám doporučili založit? Když chceme zřídit transparentní účet, pořádat bazárky, vystoupení apod. kde výtěžek půjde na účet a bude použit na nákup potřebného. A musíme k tomuto prodeji mít EET? Vím, že je nadační fond, obecně prospěšná činnost, občanské sdružení. Nevím, které je pro náš účel nejvhodnější. Prosím vás, můžete mi poradit a případně poslat vzory tiskopisů k založení? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Pro Vámi popsaný účel doporučuji založit spolek dle ust. § 214 a následující občanského zákoníku. K jeho založení je třeba nejméně 3 osob. Založení dle stažených vzorů nedoporučuji a zhotovení potřebných dokumentů svěřte odborníkovi, nejlépe advokátovi. Seznam advokátů naleznete zde:
www.advokatikomora.cz
Ohledně EET je třeba uvést, že bude rozhodovat konkrétní charakter příjmů. Příjmy z hlavní činnosti (nevýdělečné) nebudou podléhat evidenci, neboť se nebude jednat o podnikání. Pokud budete pravidelně pořádat bazary či vystoupení, pak se bude jednat již o vedlejší podnikatelskou činnost. V tomto případě by bylo nutné zejm. příjmy evidovat.
Na druhou stranu platí, že EET nepodléhají příjmy z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, Dle aktuální metodiky finanční správy se jedná o příjmy do 300.000 Kč z celkových příjmů za rok.
Více informací k evidování tržeb neziskovými subjekty můžete také nalézt na oficiálních stránkách EET:
http://www.etrzby.cz/cs/neziskove-subjekty