Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před rokem (2020) jsme koupili nový dům. Dodávku plynu a elektřiny zde zajišťoval Eon. My jsme dlouhodobě byli u Skautských energií. Proto jsme po koupi domu a přepsání smluv Eonu na naše jméno zahájili proces přestupu ke Skautským energiím, potažmo Kolibříku. Eon se nás ale snažil získat zpět a posílal nám od jara do podzimu návrhy smluv na dobu určitou s fixní cenou plynu na dva roky.

Na podzim Kolibřík zkrachoval, ale my jsme nedlouho předtím dostali podepsanou smlouvu od Eonu, kterou jsem v návaznosti na vývoj situace podepsal a poslal Eonu zpět. Eon smlouvu zamítl s tím, že podle §1735 občanského zákoníku jsme jim smlouvu nestihli včas vrátit. Ve smlouvě ani průvodním dopise však nebyla uvedena žádná lhůta a smlouva od Eonu byla podepsaná z jejich strany. Smlouva byla posílána oběma směry poštou. Lhůta, ve které Eon smlouvu dostal zpět činila 30 dní, což mi nepřijde neadekvátní vzhledem k době a zásadnosti závazku zvolit dodavatele na 2 roky. Protože je tato smlouva pro nás výhodná, rádi bychom, aby byla platná. Mohli byste mi prosím poradit, jestli je možné se proti rozhodnutí Eonu právně bránit? Jaká je v tomto případě lhůta přiměřená charakteru nabídky?   Děkuji za pomoc a přeji pěkný víkend, Honza Šindelář.

 

ODPOVĚĎ:
Proti rozhodnutí je určitě možné se bránit. Zákon je v tomto směru neurčitý a hovoří o přiměřené lhůtě dle povahy smlouvy a rychlosti prostředků pro zaslání, přičemž je lhůta posuzována dle toho, kdy přijetí nabídky (tj. podepsaná smlouva) dojde adresátovi (poskytovateli energií).
Smlouva je ze strany poskytovatele podepsána 3.10.2021, to ovšem neznamená, že tento den byla odeslána, přičemž za počátek přiměřené lhůty je považován okamžik doručení Vám. Přiměřená lhůta se tak posuzuje od okamžiku, kdy Vám byla nabídka doručena až do okamžiku, kdy je Vaše odpověď doručena druhé straně.
Bohužel kvůli neurčitému textu zákona nelze jednoznačně stanovit, zda ve Vašem případě byla lhůta dodržena či nikoliv, významné místo tak zaujímá především argumentace. Můžete tedy rozporovat stanovisko protistrany, přičemž bude nezbytné argumentovat jak datem doručení odepsané smlouvy Vám, tak také (jak zmiňujete) tím, že se jedná o volbu dodavatele na delší dobu, apod.
Pokud ovšem protistrana nezmění svůj postoj, nezbývá než se bránit právní cestou, a to žalobou u soudu. V takovém případě doporučuji využít služeb některého z advokátů tak, aby bylo zajištěno, že Vaše práv a budou náležitě chráněna. Kontakt zde: www.advokatikomora.cz.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.