Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych poradit ve věci nedokončené stavby schodů u rodinného domu. Dělníci si ode mne vzali celou požadovanou částku, aby mohli údajně nakoupit materiál na stavbu schodů a střechy nad schody. Stavbu však nedokončili a při telefonním kontaktu se stále vymlouvaji, že přijdou za týden. Ale těch týdnů už uplynulo mnoho a stále se nic neděje.


Co v tomto případě mohu dělat, jak je přimět, aby mi vrátili částku, kterou si vzali za práci, kterou nedodělali. Nevěřím tomu, že ji dodělat přijdou. Vše bylo domluveno jen ústně, nedali mi žádné doklady. Ohledně předané částky na materiál na stavbu schodů a střechy nad schody jsem si nechala vystavit potvrzení. Děkuji za Vaši radu a odpověď. Milada.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
s dělníky – zhotovitelem díla - jste uzavřela smlouvu o dílo, kdy z Vašeho dotazu je zřejmé, že jde s největší pravděpodobností o nepodnikatele. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. stanoví, že smlouva o dílo nemusí mít písemnou formu, nicméně toto nelze doporučit.   V případě soudního sporu bude na Vás, abyste prokázala rozsah díla, co přesně bylo jeho předmětem  – co mělo být zhotoveno, do kdy mělo být vše hotové a na jaké ceně jste se dohodli, což by mělo vyplývat z vystaveného potvrzení.
Doporučuji Vám sjednat si osobní schůzku s advokátem, který na základě osobního pohovoru s Vámi a předloženého potvrzení zhotovitele posoudí, zda byste měla šanci uspět u soudu.
Bylo by rovněž vhodné, aby Vám advokát pomohl s veškerou další komunikací se zhotovitelem (např. tzv. předžalobní výzvou), která by měla být pouze písemná! Obsah telefonických domluv bude těžké v případě soudního sporu prokázat, proto nadále se zhotovitelem jednejte pouze písemně, byť formou e-mailových či mobilních textových zpráv.