Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.67 (15 hlasů)

Jsem FO, plátce DPH. V obchodním majetku mám odepsaný automobil, pořízený před 5 lety (2017). Mám dotaz ohledně vyřazení vozu z obchodního majetku z pohledu DPH, daně z příjmů FO a daně darovací. Je možné použít tuto variantu? Pokud bude plátce auto částečně nadále využívat k ekonomické činnosti, byť bylo vyřazeno z obchodního majetku pro účely daně z příjmů, nedošlo z pohledu DPH k vyřazení z obchodního majetku.

Zajímá mne, zda lze skutečně využít uvedenou možnost s tím, že DPH se při vyřazení odvádět nebude a jak se bude postupovat z pohledu DPH, pokud později dojde ke změně např. té, že automobil daruji dceři a bude převeden na ni. A dále – z hlediska daně z příjmů tento dar nebude u FO podnikající podléhat dani a z hlediska daně darovací také ne? Děkuji za odpověď, Dana.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud máte v obchodním majetku automobil pořízený už před pěti lety, potom u dlohodobého movitého majetku z pohledu DPH uběhla lhůta pro povinnost úpravy odpočtu DPH a při vyřazení automobilu z obchodního majetku, ať už pro účely soukromého užívání nebo darování, nebudete muset už provádět úpravy na DPH. Daň darovací byla zrušena a inkorporována do daně z příjmů, problematika darování z titulu nabytí daru je řešena zákonem o daních z příjmů. Pokud byste poté co automobil vyřadíte z obchodního majetku prodala, tak byste z příjmu z prodeje automobili platila daň z příjmů, protože příjem z prodeje automobilu je osvobozen až po uplynutí 5 let od jeho vyřazení z obchodního majetku. Pokud automobil darujete dceři fyzické osobě, bez ohledu na skutečnost zda jde o FO podnikající nebo nepodnikající, tak u DPH nebudete muset provádět žádné změny, protože, jak uvádím výše, už uběhla lhůta pro povinnost provést úpravu odpočtu DPH. Z pohledu dcery, bude příjem v podobě nabytí vlastnictví k darovanému autu osvobozen od daně z příjmů fyzických osob na základě § 10 odst. 3 písm. c) bod 1. zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, protože půjde o darování v přímé příbuzenské linii (matka - dcera), kterým zákon přiznává osvobození příjmu z titulu darování bez ohledu na hodnotu daru. Samostatný zákon o dani darovací byl zrušen.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.