Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V červenci 2022 bylo ukončeno dědické řízení po moji mamince, která byla také OSVČ a plátce DPH. Dědictví jsem po mamince přijal. Úmrtí 21.2.2022. Má FÚ právo zahájit kontrolu za předešlé roky podnikání po mé mamince (2019-20-21-22)?  

V případě že FÚ může zahájit kontrolu a zjistili by při tom nějaký dluh na dani OSVČ (DPH, daň z příjmu apod.), mohou po mě jako dědicovi požadovat zaplacení daně, DPH nebo penále? Jestli ano, existuje nějaká možnost mé ochrany před FÚ a zabránit nebo se i vyhnout případným dluhům? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Ano, FÚ může zahájit kontrolu na DPH za předchozí roky, ovšem pouze za roky, kde ještě neskončila lhůta pro stanovení daně. Lhůta činí 3 roky a počne bežet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, kterého se DPH týká. U DPH je zdaňovací období měsíční a jako nejstarší období lze kontrolovat červen 2020, kde možnost kontrolovat červen 2020 bude promlčena 25.7.2023. U daně z příjmů je možné ještě kontrolovat roky 2020 až 2022, u roku 2019 už uběhla lhůta pro stanovení daně, takže je už nelze kontrolovat. Z daňového hlediska se na zemřelého hledí jako by stále žil až do dne přecházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, takže FÚ po Vás může vymáhat případné dluhy na daních, které vznikly až do tohoto dne. Když jste přijal dědictví, tak zároveň přebíráte veškeré dluhy zůstavitele, tudíž se může stát, pokud existoval nějaký daňový dluh nebo byl v rámci daňové kontroly zjištěn daňový nedoplatek, tak jako dědic budete mít povinnost tyto dluhy uhradit. Vyhnout se případným dluhům nelze, ale pokud máte podezření, že po mamince existují případné daňové nedoplatky nebo si nejste jistý, tak je možné FÚ požádat o vystavení potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, tak se dozvíte, zda FÚ eviduje vůči Vaší mamince nějaké pohledávky, za toto potvrzení se platí správní poplatek 100 Kč. Pokud nějaké dluhy existují nebo máte podezření, že by mohly existovat, tak je možné za příslušná období podat dodatečná daňová přiznání a uhradit případné daňové dluhy, tak minimalizujete příslušenství daně (pokuty, úroky z prodlení a penále), konkrétně penále se platí pouze když Vám FÚ daň doměřuje z moci úřední, např. na základě daňové kontroly, případnou vlastní aktivitou se tak můžete vyhnout penále, které jinak činí 20 % z doměřené daně. Pokud by bylo vyměřeno nějaké penále, pokuty nebo úroky z prodlení, tak je možné FÚ požádat o prominutí příslušenství daně, které pak FÚ promine zcela nebo alespoň z části, prominutí se ale netýká samotné dlužné daně.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.