Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě nabídky Vodafone jsem uzavřel smlouvu na instalaci bezdrátového internetového spojení a dodávky TV programů (původně UPC, převzaté Vodafonem). Od počátku datový přenos pracoval špatně, televizní přenos byl neustále přerušován a obraz se rozpadal.

Okamžitě jsem službu reklamoval a již v první odpovědi na reklamaci mi bylo doslova citováno stanovisko techniků Vodafone, že v této lokalitě nelze odpovídající službu zajistit v důsledku špatných tech. podmínek. Následně v další reklamaci Vodafone slíbil chybu odstranit v termínu 14 dnů. Následně Vodafone sdělil slib odstranění vady v novém termínu, pozdějším. Kromě toho argumentace o technickým parametrech závady byla nepravdivá. Proto jsem smlouvu vypověděl a žádala jsem o zastavení fakturace poplatků. Vodafone přesto vymáhá platbu za cca 1 měsíc této služby Otázka: platí v této situaci NOZ nebo je to třeba řešit s ČTU nebo OI? Jde přece o smlouvu na dodávku (ano - služby), kde se uplatňují podmínky pro možné zrušení služby ("podstatné porušení je takové, že kdyby o něm zákazník věděl předem, smlouvu by neuzavřel"). Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
NOZ samozřejmě platí také, primární je uzavřená smlouva (zákon v mnohém umožňuje, aby smlouva stanovila podmínky odlišně), doporučuji nejdříve důkladně prostudovat smlouvu. Dozorovým orgánem je ČTÚ.