Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaká povinnost dopadá na dodavatele a odběratele v rámci nevystavené fakturace dodavatelem odběrateli? Dejme tomu že se jedná např. o provedenou službu či dodání zboží, obojí provedeno anebo dodáno odběrateli, s čímž obě strany souhlasí a nerozporují, ale nezaplaceno stranou odběratele z důvodu neobdržení fakturace a žádných výzev k zaplacení.

Dodavatel po urgencích nekomunikuje a odběratel pokud neobdrží fakturaci od datumu vystavení či zdanitelného plnění do 15 dnů, tak by měl mít problém dodavatel, protože to je pro něj příjem, který třeba i nechtěně zatajil, i když to není zaplacené nebo třeba ano a tak to eviduje, nemám pravdu? Co když si dodavatel ale vzpomene po několika měsících nebo letech, že na to zapomněl a bude to chtít zaplatit po odběrateli, tak se chci zeptat, zda-li existuje nějaká lhůta po které dodavatel už nemá nárok dodatečně a zpětně odběrateli za tyto provedené služby či dodání zboží fakturovat? Co když by odběratel např. prodal firmu a nevědělo se o tom a poté by z toho měl problém někdo jiný? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:

Dodavatel je povinen fakturovat poskytnuté služby/zboží, pokud tak nečiní, jde to k jeho tíži. Nevystavení faktury ovšem neznamená, že dluh zaniká.
Povinnost zaplatit se promlčí, a to uplynutím promlčecí lhůty, která je obecně 3 roky (délka se ovšem může lišit, typicky smlouva může stanovovat delší promlčecí lhůtu).
Uplynutím promlčecí lhůty dluh také nezaniká, ovšem dlužník má právo namítat, že je dluh promlčen a tudíž jej již nemusí hradit.
Určitě je vhodné a žádoucí vyzvat písemně dodavatele k vystavení faktury a tyto výzvy včetně potvrzení o zaslání si uschovat pro pozdější případné použití (obranu).