Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kompenzační bonus - jsem OSVČ, vyrábím šperky, prodávám něco online a hlavně přes kamenné obchody formou komisního prodeje. Fakturuji obchodům zpětně za předchozí měsíc. Nevím, jak si spočítat, jestli mám nárok na kompenzační bonus KB. Musím mít za rozhodné období červen - září 80 pct příjmy z kamenných obchodů?

Nebo mi musí v bonusovém období klesnou příjem z obchodů o 80 procent? A berou se reálné příjmy v bonusovém období nebo to, že za tu dobu nemám obchodům co fakturovat? A počítá se do příjmů doplatek z faktuře, kterou mi zaplatili před bonusovým obdobím omylem špatně - poslali mi nižší částku a zbytek mi dorazil v bonusovém období? Děkuji moc za odpověď, jsem z toho jelen a nerada bych měla problémy s fin. úřadem. Hezký den.

 

ODPOVĚĎ:

Podmínkou je, že za rozhodné období od 1. června 2020 do 30. září 2020 pocházela převažující část Vašich příjmů z činností, které byly bezprostředně zakázány nebo omezeny vládními opatřeními. To znamená, že více než 50 % všech Vašich příjmů (zohledňují se příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti a z nájmu) za rozhodné období musí pocházet z kamenných obchodů. Nárok na kompenzační bonus máte v kalendářním dni, ve kterém byla Vaše činnost alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení vládními opatřeními na straně Vašeho odběratele zboží (tj. kamenného obchodu) a zároveň nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli. Podle zákona o komp. bonusu jd o omezení činnosti o 80 % v důsledku zákazů a opatření, takže by se neměly posuzovat např. příjmy, které v říjnu fakturujete za záři, kdy omezení nebylo, ale samotného poklesu komisního prodeje minimálně o 80 %. Takže Vaše příjmy z komisního prodeje realizovaného ve dnech platnosti vládních opatření by měly být alespoň o 80 % menší než za dny, kdy opatření zakazující nebo omezující podnikání neplatila. Doplatek vztahující se k prodejům uskutečněným před bonusovým obdobím, před omezeními, by neměl mít vliv na kritérium poklesu činnosti v bonusovém období. Vzhledem k tomu, že nemáte provozovnu, budete s největší pravděpodobností v případě žádosti o komp. bonus vyzvána finančním úřadem o prokázání skutečností zakládající nárok na kompenzační bonus (např. v podobě smluv a faktur s kamennými obchody, prokáuání příjmů pokladními doklady nebo výpisem z účtu).