Počet stránek ve webu: 41.499

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Plátce DPH zrušil svoji registraci k DPH z důvodu nízkého kumulovaného obratu. Rozhodnutím FÚ se stal neplátcem dne 14.7.2020. Od kterého data je nutno nyní sledovat kumulovaný obrat k opětovné registraci k DPH, od 12 měsíců zpětně nebo od 07/2020? Děkuji za odpověď. Oldřich.

ODPOVĚĎ:
Pro uvedenou situaci žádné zvláštní pravidlo v zákoně neexistuje. Takže i v takovém případě pro Vás stále platí podmínka stanovená v § 6 zákona o DPH, tzn. pokud Váš obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhl 1.000.000 Kč (počítá se souhrn úplat bez DPH), stáváte se ze zákona plátcem DPH od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste překročil stanovený obrat. Přihlášku k registraci jste povinen podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste překročil stanovený obrat. Kumulovaný obrat tedy musíte sledovat neustále za 12 kalendářních měsíců zpětně.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.