Počet stránek ve webu: 38.774

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vdova po bratrovi mého otce mi chce dát peníze. Asi 100.000 Kč. Patřím do 2. skupiny a neplatím daň z příjmu? Je to moje teta i když je sešvagřená? Děkuji, Bohumila.

ODPOVĚĎ:
Zákon o daních z příjmů striktně vymezuje v §10 odst. 3 pís. c) bod 1. , od kterých příbuzných jsou dary od daně osvobozeny. Jedná se o příbuzné v linii příme a vybrané osoby z linie vedlejší (osoby mají společného předka - sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř) a vybrané sešvagřené osoby. Ve Vašem případě se jedná o sešvagřené osoby, kde zákon o daních z příjmů omezuje osvobození od daně pouze na manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Váš příbuzenský vztah s Vaší tetou nespadá do vyjmenované kategorie a dar bohužel není od daně osvobozen.
Jinak podle občanského zákoníku je to stále Vaše teta podle §774 (vznikem manželství vznikne švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Daně, zdanění daru od švagrové, sešvagřené osoby