Počet stránek ve webu: 38.815

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Posledních několik měsíců prodávám bylinky a to po celé ČR. Jde o maloobchod, kdy konkrétním cizím lidem prodávám živé, mnou vypěstované byliny v ceně od 20 do 130 Kč. Obrat je kolem 2.000 Kč/měs. Vzhledem k tomu, že si náklady (substráty, květníky) nedávám do daní (nejsem zahradník a ani na to nemám živnost), platí tedy, že obrat = zisk. Tuto činnost bych rád zlegalizoval.

Chtěl jsem se Vás zeptat, pokud mám zisk 2000 Kč/měs. (za rok 2018 bude obrat = zisk kolem 10.000 Kč), jestli
a) na to potřebuji živnostenské oprávnění (mám živnost na jiné obory podnikatelské činnosti)
b) potřebuji EET terminál, ze kterého budu dávat lidem elektronické účtenky, abych mohl odvádět daně.

 

ODPOVĚĎ:
Prodej bylinek sice probíhá tzv. maloobchodně, ale pokud jak uvádíte, pokud jsem to správně pochopil, tak rostlinky sám množíte, tedy je rozmnožujete a pěstujete. V tomto případě podle zákona nejde z právního hlediska o "živnost maloobchod" (o ten by šlo, kdybyste rostlinky nakoupil vypěstované od dodavatele a v nezměněném stavu prodal zákazníkům).

Tento druh činnosti ani nespadá pod tzv. živnostenské podnikání, ale jedná se o činnost zemědělského podnikatele na základě zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství. Zemědělský podnikatel je evidovaný ministerstvem zemědělství, není pro to potřeba způsobilost ani zvláštní oprávnění, proces získání je podobný jako u volné živnosti. Evidence probíhá na obecních úřádech/magistrátech a zaevidování zemědělského podnikatele podléhá správnímu poplatku 1.000 Kč.

Ovšem teď (zatím) podle údajů jaké uvádíte se na Vás vztahuje ustanovení §2e ods. 2 zákona o zemědělství "Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.".

Sice nikde není definovaná drobná činnost, ale zde bychom si pomohli zákonem o daních z příjmů. Zemědělská výroba, která není provozována podnikatelem patří do kategorie tzv. ostatních příjmů v rámci §10 zákona o daních z příjmu fyzických osob. Pokud Váš příjem z této činnosti nepřesahuje 30.000 Kč ročně [§10/3/a) ZDP], tak je celý osvobozen od daně. Pokud Váš příjem ročně z této činnosti přesáhne 30.000 Kč, tak musíte celý příjem zdanit, ale je k němu možné uplatnit výdaje. Zde i když nejste zemědělský podnikatel zákon umožňuje pro tuto činnost uplatnit výdajový paušál pro zemědělské podnikatele ve výši 80% příjmů.

Takže tento rok provozujete tuto činnost legálně a máte ji vzhledem k výši i předpokladu do konce roku plně osvobozenou a nemusíte ji úvadět v daňovém přiznání.

V připadě zaregistrování jako zemědělského podnikatele se příjem z této činnosti přesude z §10 do §7 zákona o daních z příjmu a půjde o samostatnou výdělečnou činnost a příjem pak bude mít vliv i na zdravotní a sociální pojištění, zatím tomu tak není.

Co se týče terminálu na evidenci tržeb, tak v rovině ostatních příjmu není potřeba. Dále dle aktuální legislativy, když se nejedná o čistě maloobchod, ale prodáváte, co jste namnožil - zemědělská činnost nepodléhá evidenci tržeb a není tedy nutnost evidovat tržby podle zákona o EET. Změna zákona o EET je zrovna v poslanecké sněmovně před 1. čtením, kdy mají pod EET podléhat tržby už ze všech druhů podnikání, v případě schválení tak může tato povinnost nastat někdy začátkem roku 2019. Ovšem v novele zákona je přímo Ministerstvem financí a vládou schválena navržená změna, v případě tržeb v hotovosti do 200.000 Kč za rok nebudete muset mít online terminál, ale na FÚ si vyzvedene papírový blok účtenek a budete je zákazníkům ručně vyplňovat a poté za určitý časový úsek vyplňovat hlášení pro FÚ.

Jediná povinnost vydávat účtenky z podnikatelské činnosti, nepodléhající EET, je ze zákona o ochraně spotřebitele, pokud o ni zákazník požádá, tak jste povinen mu ji vydat - klasický pokladní doklad (datum, částka, předmět plnění).

Pokud budete v činnosti pokračovat a dojde k výraznějšímu nárustu tržeb a stane se plnohodnotnou součást Vaší činnosti, budete soustavně se jí věnovat, tak poté doporučuji se registrovat (například v průběhu roku 2019) jako zemědělský podnikatel. Ale jak uvádím výše, zatím (tento rok) se jedná o drobnou pěstitelskou činnost.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Daně, zdanění prodeje bylin, bylinek, rostlinných produktů vyrobených samovýrobou
    _