Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám zájem koupit byt, kde je věcné břemeno osoby. Ta ho tam má doživotně, dostala ho v darovací smlouvě. Dle znaleckého posudku osoba v bytě dosud nebydlí. Mám několik otázek...


1) Zajímalo by mne, zda-li pokud v bytě začne bydlet je povinna platit nájemné a pokud ano, tak jaké? Sociální? Tržní? Popřípadě pokud byt zrekonstruji, mohu nájemné navýšit? (je tam ještě velmi stará koupelna)
2) Pokud v bytě nebydlí, má nárok na podíl z pronájmu?
3) Jaké má osoba práva
4) Je nějaká možnost se osoby zbavit, myslím najít jí odpovídající bydlení, musí s tím souhlasit?
5) Pokud je osoba mladá, znamená to, že má nárok v bytě dožít např. 50 let?
6) Pokud osoba dlouhodobě nevyužívá věcné břemeno, je možné ho zrušit?
Děkuji za odpověď, Hlasný

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
níže přikládám odpovědi na Vaše dotazy:
1) Zajímalo by mne, zda-li pokud v bytě začne bydlet je povinna platit nájemné a pokud ano, tak jaké? Sociální? Tržní? Popřípadě pokud byt zrekonstruji, mohu nájemné navýšit? (je tam ještě velmi stará koupelna)   - Oprávněná osoba není povinna platit nájemné, neboť její právo byt užívat plyne z věcného břemene, nikoliv z nájemní smlouvy. V darovací smlouvě by mělo být uvedeno, jaké náklady na bydlení je oprávněná osoba povinna hradit, pokud takové ustanovení smlouva neobsahuje, pak můžete navrhnout soudu, aby jejich výši určil, pakliže se na tom s danou osobou nedohodnete.
2) Pokud v bytě nebydlí, má nárok na podíl z pronájmu?   Vzhledem k tomu, že oprávněná osoba není majitelem bytu, nemá právo na výnosy z něj plynoucí, tedy ani na podíl z nájmu.
3) Jaké má osoba práva – Oprávněná osoba má právo byt užívat do konce svého života, a to i se svými osobami blízkými, a to v rozsahu, jak je uvedeno ve smlouvě zřizující věcné břemeno.
4) Je nějaká možnost se osoby zbavit, myslím najít jí odpovídající bydlení, musí s tím souhlasit?   Veškeré změny ve věcném břemeni lze činit jen dohodou mezi Vámi jakožto vlastníkem bytu a oprávněnou osobou z věcného břemene, případně podáním návrhu k soudu na zrušení věcného břemene.
5) Pokud je osoba mladá, znamená to, že má nárok v bytě dožít např. 50 let? Ano
6) Pokud osoba dlouhodobě nevyužívá věcné břemeno, je možné ho zrušit?   Můžete podat žalobu k soudu na zrušení věcného břemene s tím, že oprávněné není využito. Soud však může oprávněné osobě stanovit finanční náhradu za zrušení věcného břemene.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem