Počet stránek ve webu: 40.352

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Budu si kupovat od rodičů náš rodinný dům. Rodiče mi ho prodají, ale jen pod podmínkou, že jim zde nechám věcné břemeno dožití. Problém je, že si budu brát hypotéku a banka mi to s věcným břemenem nevezme. Chci se tedy zeptat, je-li možnost po vyřízení hypotéky zapsat vecné břemeno jako dodatek do katastru nemovitostí.
Děkuji, Radmila

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Budu si kupovat od rodičů náš rodinný dům. Rodiče mi ho prodají, ale jen pod podmínkou, že jim zde nechám věcné břemeno dožití. Problém je, že si budu brát hypotéku a banka mi to s věcným břemenem nevezme. Chci se tedy zeptat, je-li možnost po vyřízení hypotéky zapsat vecné břemeno jako dodatek do katastru nemovitostí.
Děkuji, Radmila

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Bydlíme v domě patřícím bytovému družstvu a část bytů je převedena do osobního vlastnictví. Společenství vlastníků zatím založeno nebylo. Dům byl zkolaudován v roce 1991. Záhy poté koupila firma, která dům (a domy v okolí) stavěla, pozemky pod domy a kolem domů vč. přístupových komunikací. Bytové družstvo se s vlastníkem nedohodlo na prodeji pozemků. Firma časem skončila v konkurzu, ale ještě předtím stihla pozemky prodat jiné firmě. Správkyně konkurzní podstaty prodej pozemků jiné firmě napadla. A až do jara 2009 se táhly soudní spory o určení vlastnictví pozemků. Vyhrála správkyně konkurzní podstaty, která pozemky na podzim 2009 za neprůhledných okolností prodala další firmě - současnému vlastníkovi.
Současný vlastník nám nabízel nejprve pozemky k odkoupení, ale hned na další schůzce otočil a nabízí pouze pronájem pozemků.

1. Nyní nám předložil dohodu o právu k přístupu k domům, podle které bychom měli za přístup k domům platit ročně ne zcela malou částku. Domníváme se, že v této situaci máme možnost vysoudit vydržení věcného břemene.
2. Vlastník zakazuje využívat parkovací místa na přístupových komunikacích, které vlastní a ke kterým chceme zřídit věcné břemeno. Je možné se proti tomu nějak bránit? Podotýkám, že jiná možnost parkování v širokém okolí není.
3. Zároveň si vymiňuje náš souhlas se změnou řešení dopravní situace. Bojíme se, aby se nestalo, že budeme souhlasit s nájmem, vlastník vybuduje jinou přístupovou komunikaci, původní zruší a tím padne možnost vydržení věcného břemene na přístup k domům, protože tuto novou jsme nevyužívali 10 let. Děkuji, Jarka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem spolumajitelka domu v němž mám koupený byt, ve kterém 29 let bydlím. Přístup k bytům vede přes dvůr, který vlastní jedna ze spoluvlastníků – dostala jej v rámci restituce. Na tomto dvoře mimo přístupu k bytům jsou i tzv. dřevníky – kóje, které mají spoluvlastníci rozděleny a jsou jimi užívány. Věcné břemeno na užívání těchto přístupových cest nebylo nikdy stanoveno, ale domnívám se - dle Vašich odpovědí na předešlé dotazy, že došlo k tzv. vydržení břemene, jelikož jsou tyto přístupové cesty k bytům i dřevníkům užívány i ostatními spoluvlastníky více jak 10 let. Nyní jde o to, že majitelka dvora chce, abychom se finančně podíleli na jeho rozsáhlé opravě. Prosím o Vaši odpověď na tyto otázky:
1. Máme nárok na věcné břemeno v užívání přístupů k bytům a dřevníkům a může za to být požadován poplatek a asi v jaké výši, nebo je užívání bezplatné?
2. Je požadavek na nás, abychom se finančně podíleli na opravě dvora vyvozen podle nějakého právního nároku, když je jako majitelka uvedená na katastru pouze ona, nebo je to požadavek, na který nárok nemá ?
Děkuji, Zuzana

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem spolumajitelka domu v němž mám koupený byt, ve kterém 29 let bydlím. Přístup k bytům vede přes dvůr, který vlastní jedna ze spoluvlastníků – dostala jej v rámci restituce. Na tomto dvoře mimo přístupu k bytům jsou i tzv. dřevníky – kóje, které mají spoluvlastníci rozděleny a jsou jimi užívány. Věcné břemeno na užívání těchto přístupových cest nebylo nikdy stanoveno, ale domnívám se - dle Vašich odpovědí na předešlé dotazy, že došlo k tzv. vydržení břemene, jelikož jsou tyto přístupové cesty k bytům i dřevníkům užívány i ostatními spoluvlastníky více jak 10 let. Nyní jde o to, že majitelka dvora chce, abychom se finančně podíleli na jeho rozsáhlé opravě. Prosím o Vaši odpověď na tyto otázky:
1. Máme nárok na věcné břemeno v užívání přístupů k bytům a dřevníkům a může za to být požadován poplatek a asi v jaké výši, nebo je užívání bezplatné?
2. Je požadavek na nás, abychom se finančně podíleli na opravě dvora vyvozen podle nějakého právního nároku, když je jako majitelka uvedená na katastru pouze ona, nebo je to požadavek, na který nárok nemá ?
Děkuji, Zuzana

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem spolumajitelka domu v němž mám koupený byt, ve kterém 29 let bydlím. Přístup k bytům vede přes dvůr, který vlastní jedna ze spoluvlastníků – dostala jej v rámci restituce. Na tomto dvoře mimo přístupu k bytům jsou i tzv. dřevníky – kóje, které mají spoluvlastníci rozděleny a jsou jimi užívány. Věcné břemeno na užívání těchto přístupových cest nebylo nikdy stanoveno, ale domnívám se - dle Vašich odpovědí na předešlé dotazy, že došlo k tzv. vydržení břemene, jelikož jsou tyto přístupové cesty k bytům i dřevníkům užívány i ostatními spoluvlastníky více jak 10 let. Nyní jde o to, že majitelka dvora chce, abychom se finančně podíleli na jeho rozsáhlé opravě. Prosím o Vaši odpověď na tyto otázky:
1. Máme nárok na věcné břemeno v užívání přístupů k bytům a dřevníkům a může za to být požadován poplatek a asi v jaké výši, nebo je užívání bezplatné?
2. Je požadavek na nás, abychom se finančně podíleli na opravě dvora vyvozen podle nějakého právního nároku, když je jako majitelka uvedená na katastru pouze ona, nebo je to požadavek, na který nárok nemá ?
Děkuji, Zuzana

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zvažuji koupi pozemku od fyzické osoby (dle výpisu z katastru zde nejsou žádná věcná břemena, ani jiná omezení). Jinak je tomu však u cesty, která vede k pozemku. Dle výpisu z katatru je vlastníkem fyzická osoba a jsou zde uvedena věcná břemena chůze a jízdy a předkupní právo. Chtěla jsem se zeptat, co vše toto znamená a jak právně ošetřit, aby se mi do budoucna nestalo, že mi vlastník cesty zakáže vstup přes cestu na můj pozemek (jinak se tam dostat nelze) nebo popř. po mě bude požadovat poplatek. Děkuji, Katka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zvažuji koupi pozemku od fyzické osoby (dle výpisu z katastru zde nejsou žádná věcná břemena, ani jiná omezení). Jinak je tomu však u cesty, která vede k pozemku. Dle výpisu z katatru je vlastníkem fyzická osoba a jsou zde uvedena věcná břemena chůze a jízdy a předkupní právo. Chtěla jsem se zeptat, co vše toto znamená a jak právně ošetřit, aby se mi do budoucna nestalo, že mi vlastník cesty zakáže vstup přes cestu na můj pozemek (jinak se tam dostat nelze) nebo popř. po mě bude požadovat poplatek. Děkuji, Katka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zvažuji koupi pozemku od fyzické osoby (dle výpisu z katastru zde nejsou žádná věcná břemena, ani jiná omezení). Jinak je tomu však u cesty, která vede k pozemku. Dle výpisu z katatru je vlastníkem fyzická osoba a jsou zde uvedena věcná břemena chůze a jízdy a předkupní právo. Chtěla jsem se zeptat, co vše toto znamená a jak právně ošetřit, aby se mi do budoucna nestalo, že mi vlastník cesty zakáže vstup přes cestu na můj pozemek (jinak se tam dostat nelze) nebo popř. po mě bude požadovat poplatek. Děkuji, Katka

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)
Zvažuji koupi pozemku od fyzické osoby (dle výpisu z katastru zde nejsou žádná věcná břemena, ani jiná omezení). Jinak je tomu však u cesty, která vede k pozemku. Dle výpisu z katatru je vlastníkem fyzická osoba a jsou zde uvedena věcná břemena chůze a jízdy a předkupní právo. Chtěla jsem se zeptat, co vše toto znamená a jak právně ošetřit, aby se mi do budoucna nestalo, že mi vlastník cesty zakáže vstup přes cestu na můj pozemek (jinak se tam dostat nelze) nebo popř. po mě bude požadovat poplatek. Děkuji, Katka