Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o poskytnutí právní rady ve věci spoluvlastnictví domu. Jde o narovnání podílu - spoluvlastnictví domu po rodičích. Mám 4 sourozence. Otec a matka vlastnili společným dílem domek, který před časem převedli na 2 sourozence na základě darovací smlouvy bez věcného břemene dožití. Mně a bratra opominuli, ačkoliv k tomu neměli žádný důvod.

Otec již zemřel. 2 sourozenci se stali spoluvlastníky domku. Nyní chci navrhnout dohodu o narovnání se 2 sourozenci a potřebuji radu, zda lze pouze sepsat dohodu, kdy by se zavázali, že by nás - 2 další sourozenci - v případě prodeje domu vyplatili, taktéž, pokud by si jeden ze dvou spoluvlastníků (obdarovaných dvou sourozenců) chtěl dům ponechat jako chalupu, nikoliv stálé a trvalé bydlení. Otázka: lze pouze sepsat dohodu o "vyplacení" dalších dvou sourozenců (neobdarovaných), jak výše zmiňuji, ověřená u právníka a zanést tak do katastru nemovitostí jako věcné břemeno, případně  pokud by dohoda mezi sourozenci byla sepsána, ověřena a nebyla zanesena do katastru nemovitosti - jakou by měla právní sílu.   Nebo, prosím o radu, jak toto narovnání mezi sourozenci provést jiným způsobem.

 

ODPOVĚĎ:
Nejistější forma by pro Vás byla zavést do katastru nemovitostí zástavní právo v částce odpovídající výši vyplacení, na kterém jste se dohodli. Taková smlouva musí mít úředně ověřené podpisy. I smlouva, která není v katastru nemovitostí, je právně vymahatelná, nicméně hrozí, že by sourozenci mohli dům prodat a než byste se soudně domohli vyplacení, mohli by již všechny finanční prostředky pozbýt a těžko byste je z nich vymáhali.