Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěl bych se zeptat na možnost odstoupení od smlouvy o dílo. Je to z důvodu požadavku investora na neustálé psaní reportů a žádostí o schůzky. Dále také nedostatečná kapacita subdodavatelů profesních částí projektové dokumentace. Děkuji. Aleš

ODPOVĚĎ:
Jednostranně odstoupit od smlouvy je možné pouze pokud druhá smluvní strana poruší některou svoji povinnost ze smlouvy. Příklady důvodů pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. VII odst. 2 (např. prodlení objednatele s úhradou ceny). Toto jsou jen příklady, dále je možné odstoupit i z jiných důvodů, které nejsou uvedeny v tomto článku smlouvy. Vždy ovšem se tak musí stát proto, že druhá smluvní strana porušila některou svou povinnost a musí jít o podstatné porušení povinnosti. Objednatel má navíc dle smlouvy možnost smlouvu vypovědět, zhotoviteli smlouva toto právo nepřiznává.