Počet stránek ve webu: 40.217

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj zemřelý manžel uzavřel smlouvu na nájem tlakové nádoby na propan na dobu 15 let. Smlouva řeší pouze zrušení ze strany pronajímatele, vůči nájemci jsou pouze sankce za zrušení. Smlouva vyprší v roce 2013. Ráda bych smlouvu zrušila předčasně a domek prodala. Mám povinnost převzít závazek za zemřelého manžela? Jaké mám možnosti?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj zemřelý manžel uzavřel smlouvu na nájem tlakové nádoby na propan na dobu 15 let. Smlouva řeší pouze zrušení ze strany pronajímatele, vůči nájemci jsou pouze sankce za zrušení. Smlouva vyprší v roce 2013. Ráda bych smlouvu zrušila předčasně a domek prodala. Mám povinnost převzít závazek za zemřelého manžela? Jaké mám možnosti?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Přihlásila jsem se do literární soutěže přes internet na Slovensko 20.12.2009, vložila jsem údaje kvůli možné výhře a přiložila soutěžní příspěvek básničku. Nyní jsem dostala fakturu za uzavřenou smlouvu na 60 Euro, splatnou do týdne. Když jsem vznesla námitku, že o žádné faktuře nevím (nic jsem nepodepisovala, nemám žádné doklady) dostala jsem odpověď, že je to automatické a odstoupení od smlouvy mě bude navíc stát pokutu 40 Euro + fakturečné = 100 Euro! Mohu se nějak bránit? Musím zaplatit? Jsme studentka, děkuji, Ilona.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Přihlásila jsem se do literární soutěže přes internet na Slovensko 20.12.2009, vložila jsem údaje kvůli možné výhře a přiložila soutěžní příspěvek básničku. Nyní jsem dostala fakturu za uzavřenou smlouvu na 60 Euro, splatnou do týdne. Když jsem vznesla námitku, že o žádné faktuře nevím (nic jsem nepodepisovala, nemám žádné doklady) dostala jsem odpověď, že je to automatické a odstoupení od smlouvy mě bude navíc stát pokutu 40 Euro + fakturečné = 100 Euro! Mohu se nějak bránit? Musím zaplatit? Jsme studentka, děkuji, Ilona.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dcera uzavřela před rokem nájemní smlouvu na vysavač. Smlouva je na 5 let. Dlouhodobě však nemá zaměstnání a není schopna plnit závazky vyplývající ze smlouvy. Protistraně bylo navrženo smlouvu ukončit, uhradit smluvní pokutu a navrátit předmět smlouvy pouze jednou použitý, ta však na toto nereflektuje, trvá na dodržení platebního kalendáře a hrozí soudním řízením. Bohužel vzhledem k jednostranné výhodnosti smlouvy pro leasingovou společnost nevíme, jak nyní postupovat. Lze smlouvu ukončit podle nějakého obecného právního předpisu? Marie

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dcera uzavřela před rokem nájemní smlouvu na vysavač. Smlouva je na 5 let. Dlouhodobě však nemá zaměstnání a není schopna plnit závazky vyplývající ze smlouvy. Protistraně bylo navrženo smlouvu ukončit, uhradit smluvní pokutu a navrátit předmět smlouvy pouze jednou použitý, ta však na toto nereflektuje, trvá na dodržení platebního kalendáře a hrozí soudním řízením. Bohužel vzhledem k jednostranné výhodnosti smlouvy pro leasingovou společnost nevíme, jak nyní postupovat. Lze smlouvu ukončit podle nějakého obecného právního předpisu? Marie

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dostavujeme rodinný dům, firma se ve smlouvě zavázala, že dům bude hotový do konce září 2009. Ještě dnes (prosinec 2009) však není hotovo a nám tím vznikají náklady na bydlení jinde. Bohužel ve smlouvě nemáme vyřešeny sankce za nedodržení termínu ze strany stavitele. Smlouva je uzavřena dle obchodního zákoníku. Máme nějakou možnost požadovat od stavitele nějakou sankci, příp. slevu? Zdenek

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
S pokrývačem jsme sepsali smlouvu o dílo. Jeho práce ale stála více než kolik bylo ve smlouvě. Má právo si navýšit cenu? Vojta

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Je možné zrušit smlouvu o dílo pro vysokou cenu? Podepsal jsem ji, ale pak jsem zjistil, že by práce byla u jiné firmy provedena mnohem levněji. Bohouš.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Na ulici jsem podepsal smlouvu na koupi 2 SIM karet. Doma jsem se rozhodl, že smlouvu zruším. Je po mě požadována finanční sankce za zrušení smlouvy. Mám pokutu zaplatit? Matěj