Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

02/2020 jsem byla na PMU (permanentní make-up) obočí. Během procedury jsem silně krvácela (při správné aplikaci PMU by ke krvácení nikdy nemělo dojít, tehdy jsem to nevěděla). Po zákroku bylo obočí zelenošedé. Kosmetička se jen vymlouvala. Diskuze internetu: zelenošedé zbarvení je z důvodu aplikace pigmentu příliš hluboko do kůže.

Po téměř třech letech pigment ustoupil, chtěla jsem zákrok znovu jinde. Přesto, že pigment ustoupil, ošetřované místo zůstává červené. Diskuze internetu: je to normální u pigmentu, který ustupuje. V novém salonu mi bylo řečeno, že se nejedná o červený tón z důvodu zůstatku pigmentu v posledním stádiu rozkladu, ale o jizvu po nesprávné, hloubkové aplikaci PMU. Tedy kosmetička mi zjizvila obličej. Na jizvy se nedá znovu aplikovat PMU, do zjizvené tkáně nechytne pigment, nemám tyto jizvy čím zakrýt. Mohu žádat odškodné? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Je nepochybné, že s kosmetičkou jste v roce 2020 uzavřela smlouvu, jejímž předmětem bylo odborně správné provedení PMU. Pakliže kosmetička závazek vyplývající z této smlouvy nesplnila a v příčinné souvislosti s tímto porušením její smluvní povinnosti Vám vznikla škoda (resp. újma), je právní odpovědnost kosmetičky dána. Konkrétně dle § 2913/1 občanského zákoníku platí, že:
„Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně …“
S ohledem na fakt, že od vadně provedeného PMU uplynuly, resp. brzy uplynou, tři roky, lze očekávat, že kosmetička bude namítat promlčení Vašeho práva na odčinění újmy, a to s odkazem na § 629/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Promlčecí lhůta trvá tři roky. “
S tímto argumentem by však kosmetička neměla uspět. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že promlčecí lhůta nezačíná v případě újmy na zdraví/vzhledu obvykle plynout ihned po provedení vadného zákroku, nýbrž až poté, co se újma projeví a poškozený zjistí, kdo za újmu odpovídá. V této souvislosti lze vyjít z § 619/2 a § 620/1 občanského zákoníku, dle nichž platí, že:
„Právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla. “
„Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody zahrnují vědomost o škodě a osobě povinné k její náhradě. To platí obdobně i pro odčinění újmy. “
Pokud se tedy předmětné zjizvení projevilo teprve po nějaké době, začala promlčecí lhůta plynout až tehdy (v takovém případě tedy Vaše právo dosud promlčeno není).
Na dotyčnou kosmetičku (resp. na jejího zaměstnavatele, byla-li v době provádění předmětného PMU zaměstnána) se tedy můžete obrátit s písemnou výzvou k odčinění způsobené újmy. Váš další postup se bude odvíjet od toho, jak se kosmetička k této výzvě postaví (tzn. zda svou odpovědnost uzná a újmu odčiní dobrovolně, anebo zda bude nutné, abyste si nechala výši újmy stanovit znalecky a podala k soudu žalobu).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.