Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosíme o vyjasnění tohoto problému. Obecní úřad povolil kácení stromu na pozemku souseda. Jedná se o velký jasan, z kterého všechny větve padaly na náš pozemek. Mimo jiné škody, které nám způsobil, byla jedna větev zaklíněna vysoko na našem stromě, který poškodil. Hrozí nám i našim psům nebezpečí úrazu, až se uvolní a spadne. Soused odmítá tuto větev odstranit. Obecní úřad o tom ví a odmítá to řešit. Chtěli bychom vědět, zda je obecní úřad povinen toto zajistit. Děkujeme.   Novákovi.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
Váš soused Vám způsobil škodu tím, že nezabezpečil bezpečné pokácení stromu, nechal padat větve na Váš pozemek – majetek (zmíněný poškozený strom) a je tedy povinen Vám nahradit škodu tím způsobenou. Pokud Vám škodu neuhradí dobrovolně (včetně nákladů na odstranění větví, jestliže tak neučiní sám), pak náhradu škody můžete vymáhat soudně. V takovém případě se však obraťte na pomoc advokáta. Doporučuji Vám nejprve písemně (doporučeně) vyzvat souseda k odstranění větví s tím, že v opačném případě je odstraníte na svůj náklad, jejichž proplacení po něm budete případně vymáhat i soudně. Pokud Vám byla způsobena i jiná škoda, požadujte ve výzvě také její proplacení. Upozorněte ho také, že v souladu s ustanovením §§ 2900 – 2902 zákona č.   89/2012  Sb. , občanský zákoník, je povinen v souladu s tzv. generální prevenční povinností počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na právech třetích osob. V případě porušení této povinnosti pak odpovídá za škodu tím způsobenou.
Vzhledem k tomu, že jde o soukromoprávní spor vlastníků sousedních pozemků, není řešení Vaší záležitosti v gesci obecního úřadu.