Počet stránek ve webu: 42.093

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zapůjčila jsem známému můj osobní automobil jako prostředek k dopravě do zaměstnání. O této zápůjčce jsme sepsali smlouvu a nechali úředně ověřit. Mám ofocený i jeho Občanský průkaz a doklad o bydlišti v Čechách. Jelikož je známý cizinec – Maďar, nemohl si osobní vůz převést na svoje jméno, protože nesplňoval 6 měsíční podmínku pobytu v Čechách.

Ústní dohoda zněla, že jakmile tuto podmínku splní, zakoupí si ode mne vůz a převede jej na sebe nebo svoji manželku. Nyní nereaguje na žádné výzvy – ať již převedení vozidla nebo jeho vrácení. Napsala jsem mu SMS o požadavku převodu auta – nic. Nyní budu odesílat doporučený dopis – Odvolání smlouvy o výpůjčce, na jeho bydliště v Čechách. Pokud nezareaguje, budu se zřejmě muset obrátit na PČR. Hodnota vozu je 20. 000 Kč. Co byste mi prosím poradili?

 

ODPOVĚĎ:
Předně pokud byla uzavřena smlouva o zapůjčení vozidla, nemůžete ji jednostranně zrušit, pokud to samotná smlouva nepředvídá. Jednostranně lze smlouvu ukončit, pokud druhá smluvní strana poruší své povinnosti ze smlouvy nebo pokud např. Smlouva uvádí, že ji lze vypovědět.
Nejdříve je tak třeba důkladně smlouvu prostudovat, jak o této otázce hovoří. V návaznosti na to pak podle smlouvy postupovat.
Na Policii se můžete obrátit, nicméně lze očekávat, že Vás odkáže na občanskoprávní soud, tedy abyste řešila celou záležitost žalobou k civilnímu soudu.
Doporučuji komunikovat výhradně v písemné podobě.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.