Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním zahradu 541 m2, kterou chci prodat. Na této parcele je chatka 4x4 m, ale pozemek 16 m2 po ní je obce. Chatka není zapsána v katastru nemovitostí ČR, tj. KN ČR. Pozemky této nejzadluženější obce jsou všechny víc než 10 let v exekuci. Vztahuje se předkupní právo i na stavby nezapsané v KN? Mám se obrátit na obec, nebo na exekutora? Mohu tu chatku vůbec prodat společně se zahradou? Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Obec má skutečně předkupní právo k chatě. Dle ust. § 3056 občanského zákoníku platí, že vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku (tzn. není ve vlastnictví obce), má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku.
Předkupní právo se vztahuje i na stavby nezapsané v katastru nemovitostí. Předkupní právo samo o sobě nebrání převodu, doporučuji však získat prohlášení obce, že předkupní právo nebude uplatňovat.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Soukromá stavba stojící na pozemku obce a předkupní právo obce na stavbu