Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jeden můj rodinný příslušník má dluh na zdravotním pojištění z let 1993-1996. Proběhla exekuce, zastavena pro nemajetnost. 2006 uběhla 5letá promlčecí lhůta dluhu na pojistném. Pouze mě zajímá, zda i nadále nabíhá penále nebo od promlčení pojistného penále dále neběží. Děkuji, Bronislava.

ODPOVĚĎ:
Dle aktuální judikatury se příslušenství promlčuje společně s jistinou, tj. pokud v roce 2006 uplynula promlčecí lhůta dluhu na pojistném, uplynula rovněž promlčecí lhůta pro možnost uplatnit penále a toto již tedy nenabíhá.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Lhůta na uplatnění penále při zastavení exekuce pro nemajetnost