Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Spoluvlastním nemovitost, na níž je vydána dražební vyhláška. Tomuto stavu předcházelo více soudních rozhodnutí a jedno z nich určilo, že cena nemovitosti v dražbě se podle znaleckého posudku snižuje o cenu nájmu bytu a dále o cenu nájmu nebytových prostor. S tímto stavem se oprávněný nehodlal smířit a podával  odvolání.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1998 byl na mne jako fyzickou osobu prohlášen konkurz, konkurz byl ukončen 12/2004. Po konkurzu mi zůstala mimo jiné platba sociálního pojištění za mne a zaměstnance, kterou OSSZ jako výměr nedoplatků k datu 12/97 uplatnila u soudu v roce 2007. Po několika soudních exekucích na majetek, účty, připojištění mě zůstává exekuce na mzdu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn na jaře 2016 zakládal firmu jako malý živnostník - zemědělec. Jelikož měl trvalý pobyt na obecním úřadě, který mu souhlas k vytvoření sídla firmy dát nemohl, tak o toto žádal mě. Já jsem mu souhlas na moji adresu nedala a to z důvodů jeho způsobu života (sázení, dluhy.). V té době si zařizoval nový podnájem a řekl mi, že se na souhlasu domluví s nájemcem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám byt v osobním vlastnictví, tedy OV, u mě trvalý pobyt syn - požádal mě, abych u mě vyřídila trvalý pobyt jeho přítelkyni (svatba 12/2017). Bydlí spolu v pronajatém bytě - smlouva se prodlužuje po roce. Matka přítelkyně musela prodat nemovitost, aby měla na zaplacení dluhů, i synova přítelkyně měla půjčku, aby pomohla matce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je nějaké pravidlo pro zápis zástavní listiny do katastru nemovitosti? Dotaz se týká zápisu v katastru níže uvedeného. Je právní vadou, že zástavní listina byla zapsána do katastru s datem dřívějším, než byla podepsána kupní smlouva? Katastr zapsal datum, kdy byla vytvořena smlouva v hypoteční bance tj. právě 15.6.17, nikoliv datum, kdy byla podepsána klientkou 23.6.2017.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je nějaké pravidlo pro zápis zástavní listiny do katastru nemovitosti? Dotaz se týká zápisu v katastru níže uvedeného. Je právní vadou, že zástavní listina byla zapsána do katastru s datem dřívějším, než byla podepsána kupní smlouva? Katastr zapsal datum, kdy byla vytvořena smlouva v hypoteční bance tj. právě 15.6.17, nikoliv datum, kdy byla podepsána klientkou 23.6.2017.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V případě, že si chce vzít osoba úvěr, může ručit nemovitostí, u které je pouze částečným vlastníkem? Bez vědomí ostatních vlastníků? Částečný vlastník - podílník například 1/4 hodnoty. Ručení nemovitostí (nejen vůči hypotéce, stačí jen běžný spotřebitelský úvěr) je zapsáno do Katastru nemovitostí (URL)? V "kolonce" "omezení vlastnického práva"?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V případě, že si chce vzít osoba úvěr, může ručit nemovitostí, u které je pouze částečným vlastníkem? Bez vědomí ostatních vlastníků? Částečný vlastník - podílník například 1/4 hodnoty. Ručení nemovitostí (nejen vůči hypotéce, stačí jen běžný spotřebitelský úvěr) je zapsáno do Katastru nemovitostí (URL)? V "kolonce" "omezení vlastnického práva"?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V případě, že si chce vzít osoba úvěr, může ručit nemovitostí, u které je pouze částečným vlastníkem? Bez vědomí ostatních vlastníků? Částečný vlastník - podílník například 1/4 hodnoty. Ručení nemovitostí (nejen vůči hypotéce, stačí jen běžný spotřebitelský úvěr) je zapsáno do Katastru nemovitostí (URL)? V "kolonce" "omezení vlastnického práva"?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V exekuci mám zájem získat chatku, LV, tedy list vlastnictví je na jména exekuovaných 100%, leč přístup a okolní zahrádka jsou v pronájmu od města, které si dalo při pronájmu podmínku neprodávat nehnutelnost po dobu nájmu, čili hrozí, že se vydražitel nedostane k majetku? Nebo mu musí město danou zahrádku cca 20x20 m pronajmout?