Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Slovenský soudní exekutor mě informoval, že moje pohledávka je nevymožitelná, ale podařilo se mi zjistit, že doposud nikdo neprovedl exekuci na jeho vklad, který provedl jako jediný společník ve výši 5000 EUR do jedné s. r. o. na Slovensku. Myslíte, že můžu alespoň z části uspět, i když má více exekucí? Děkuji Saša

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním zahradu 541 m2, kterou chci prodat. Na této parcele je chatka 4x4 m, ale pozemek 16 m2 po ní je obce. Chatka není zapsána v katastru nemovitostí ČR, tj. KN ČR. Pozemky této nejzadluženější obce jsou všechny víc než 10 let v exekuci. Vztahuje se předkupní právo i na stavby nezapsané v KN? Mám se obrátit na obec, nebo na exekutora? Mohu tu chatku vůbec prodat společně se zahradou? Děkuji, Kamila

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jeden můj rodinný příslušník má dluh na zdravotním pojištění z let 1993-1996. Proběhla exekuce, zastavena pro nemajetnost. 2006 uběhla 5letá promlčecí lhůta dluhu na pojistném. Pouze mě zajímá, zda i nadále nabíhá penále nebo od promlčení pojistného penále dále neběží. Děkuji, Bronislava.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

01/2018 jsme zakoupili osobní automobil od fyzické osoby. 04/2018 přišel dopis od exekutora, abychom doložili kupní smlouvu, neboť na dřívějšího vlastníka, (ne na toho od koho jsme auto koupili) je vedena exekuce. Poraďte prosím, co dělat? Vlastník, který nám auto prodal, nechce záležitost řešit. Jak se bránit? Může nám exekutor auto zabavit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nastěhovala jsem se k příteli a udělala si u něj trvalé bydliště, jenže se přítel bojí, že přijde o veškerý majetek, co má v bytě, jako je vybavení domácnosti a tak, protože jsem ve finanční krizi a chodí mi poštou exekuční obálky. Prosím chtěla jsem se zeptat, kdybychom s přítelem nějak napsali co vše je v bytě jeho a zašli s tím papírem ověřit podpisy, mohlo by to stačit? Děkuji za odpověď. Přeji pěkný den, Zuzana.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Spoluvlastním nemovitost, na níž je vydána dražební vyhláška. Tomuto stavu předcházelo více soudních rozhodnutí a jedno z nich určilo, že cena nemovitosti v dražbě se podle znaleckého posudku snižuje o cenu nájmu bytu a dále o cenu nájmu nebytových prostor. S tímto stavem se oprávněný nehodlal smířit a podával  odvolání.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1998 byl na mne jako fyzickou osobu prohlášen konkurz, konkurz byl ukončen 12/2004. Po konkurzu mi zůstala mimo jiné platba sociálního pojištění za mne a zaměstnance, kterou OSSZ jako výměr nedoplatků k datu 12/97 uplatnila u soudu v roce 2007. Po několika soudních exekucích na majetek, účty, připojištění mě zůstává exekuce na mzdu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn na jaře 2016 zakládal firmu jako malý živnostník - zemědělec. Jelikož měl trvalý pobyt na obecním úřadě, který mu souhlas k vytvoření sídla firmy dát nemohl, tak o toto žádal mě. Já jsem mu souhlas na moji adresu nedala a to z důvodů jeho způsobu života (sázení, dluhy.). V té době si zařizoval nový podnájem a řekl mi, že se na souhlasu domluví s nájemcem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám byt v osobním vlastnictví, tedy OV, u mě trvalý pobyt syn - požádal mě, abych u mě vyřídila trvalý pobyt jeho přítelkyni (svatba 12/2017). Bydlí spolu v pronajatém bytě - smlouva se prodlužuje po roce. Matka přítelkyně musela prodat nemovitost, aby měla na zaplacení dluhů, i synova přítelkyně měla půjčku, aby pomohla matce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je nějaké pravidlo pro zápis zástavní listiny do katastru nemovitosti? Dotaz se týká zápisu v katastru níže uvedeného. Je právní vadou, že zástavní listina byla zapsána do katastru s datem dřívějším, než byla podepsána kupní smlouva? Katastr zapsal datum, kdy byla vytvořena smlouva v hypoteční bance tj. právě 15.6.17, nikoliv datum, kdy byla podepsána klientkou 23.6.2017.