Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebovala bych radu ohledně jedné půjčky, co jsme si vzali od pána na směnku. Dohodli jsme se, že půjčka bude splacena ve dvou splátkách. Jednu jsme uhradili v terminu a druhou bohužel ne. Pán nám slíbil, že tedy počká, ale nepočkal. 16.7.2019 nám přišel dopis od rozhodce, že po nás pán chce celou částku, v dopise se přímo uvádí, že jsme mu nic neuhradili, což není pravda. Jak to prosím řešit? Děkuji, Daniela

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
z Vašeho dotazu nevyplývá, zda předmětný dopis je pouze výzvou k dobrovolnému uhrazení dluhu před tím, než dojde ke konečnému rozhodnutí v rozhodčím řízení, či zda jde již o vydaný rozhodčí nález. V prvním případě by měl dopis obsahovat výzvu k vyjádření v určité lhůtě – do vyjádření uveďte, že jste již první splátku uhradili a toto doložte např. výpisem z účtu. Pokud již došlo k vydání rozhodčího nálezu, pak se můžete bránit podáním žaloby k soudu na zrušení rozhodčího nálezu, kdy opět jako důvod uvedete, že polovina dluhu již byla uhrazena a přiložíte o tom důkaz. Bohužel se nemohu k Vašemu dotazu více vyjádřit. Doporučuji Vám však kontaktovat advokáta za účelem porady ve Vaší záležitosti, kdy na základě osobního pohovoru a zhlédnutí všech potřebných listin Vám bude schopen poradit vhodný postup.