Počet stránek ve webu: 39.819

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bývalá přítelkyně je ve výkonu trestu 2. měsíc. Předtím 6 měsíců ve vazbě. Nemá povolené mi volat, ani moji návštěvu. Zdůvodnění, nejsem rodinný příslušník. Údajně jediná možnost udělení souhlasu k volání a návštěvám je ta, že bych napsal čestné prohlášení, že jsem její přítel, a že se známe 5 let (což je pravda). Mám ale obavy, aby toto mé prohlášení nemělo nějaký negativní dopad v mé budoucnosti.

Třeba s vymáháním dluhů, které má. Chci ji momentálně pomoci v těžké chvíli a v podstatě i její dceři. Ale zároveň se nechci dostat do případných problémů s tím, že čestně prohlásím, že jsem její přítel. Můžete prosím poradit. Děkuji, Drahoslav.

ODPOVĚĎ:
V případě, že má Vaše bývalá přítelkyně dluhy, je exekutor oprávněn vstupovat do všech prostor, kde se mohou nalézat její věci. To ovšem neznamená, že může zabavit Vaše věci, resp. i pokud by tak omylem učinil, máte právo toto rozporovat. Samozřejmě skutečnost, že prohlásíte nyní, že jste její přítel neznamená, že takto budete již navždy evidován.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vliv přiznání partnerství na vymáhání dluhu
  • Může věřitel vymáhat dluh, dluhy po partnerovi, partnerce, přítelovi, přítelkyni dlužníka?