Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl bych dotaz ohledně podmínek předčasného doplacení nebankovní půjčky. Zaslal jsem společnosti, u které mám úvěr, žádost o předčasné doplacení úvěru, jelikož mám fix. dobu do roku 2020 a bylo mi sděleno, že to není možné, že mohu udělat max. mimořádný vklad, který je ale zatížen poplatkem 2% z výše úvěru.

Snažil jsem se dohledat sám, jak tyto věci fungují, ale našel jsem pouze znění nových zákonů a nejsem si jistý, jestli se vztahují i na úvěry podepsané dříve. Smlouvu jsem uzavřel roku 2013 a roku 2015 mi firma udelala 5. lety fix do 2020. Je nějaká možnost jak se úvěru zbavil dříve, bez sankcí, nebo musím opravdu počkat až na fixační období? Je smluvní ujednání o poplatku finální nebo je podřízeno nějakému zákonu, který řeší právě přečasné splacení úvěru bankovní společnosti? Děkuji. Viktor

ODPOVĚĎ:
Ačkoliv to z dotazu nevyplývá, předpokládám, že se jedná o spotřebitelský úvěr, tedy úvěr/půjčku, který jste nebral v souvislosti s podnikatelskou činností.
Afktuálně řeší spotřebitelské úvěry zákon č. 257/2016 Sb. , o spotřebitelském úvěru. Tento zákon se však vztahuje na spotřebitelské úvěry. Tímto zákonem se však řídí spotřebitelské úvěry uzavřené až po 1.12.2016.
Vaše smlouva se bude řídit zákonem č. 145/2010 Sb. , o spotřebitelském úvěru.
Předčasné splacení pak řeší ust. § 15 tohoto zákona, které zní:
(1) Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.
(2) Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením.
(3) Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

Poplatek by tedy měl být nejspíše v rozporu s uvedeným ustanovením, doporučil bych Však Vaší smlouvu nechat před dalším postupem zkontrolovat advokátem, případně využít dluhové poradenství některé z neziskových organizací, kde Vám budou schopni přesněji posoudit správnost výše poplatku za předčasné splacení.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Poplatek za předčasné splacení úvěru - je zákonný a legální?