Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2011 jsem půjčila peníze (55.000 Kč) svému známému s tím, že je do 2 měsíců vrátí. Máme spolu podepsaný papír o dluhu, jako ručitel je tam uvedena jeho matka. Zatím vrátil jen 5.000 Kč a poté byl ve výkonu trestu. Nyní se vrátil a dluh chce splatit. Požaduji po něm za ty roky úrok, který nechce uznat. Prosím o radu, zda se mám nějakou šanci uspět se žalobou u soudu? Děkuji. Vilma.

ODPOVĚĎ:
Je důležité, co je obsahem onoho "papíru o dluhu". Pokud tam není výslovně uvedeno, že dlužník dluh uznává, je nárok na vrácení promlčen, neboť promlčecí lhůta je ze zákona tříletá (pokud nemáte smluvně uzavřenu jinou) a počíná běžet dnem následujícím po splatnosti.
Pokud se obrátíte na soud a dlužník nevznese tzv. námitku promlčení, bude žaloba úspěšná, pokud námitku vznese, bohužel v soudním řízení úspěšná nebudete. Je na zvážení, zda mu nenechat podepsat tzv. uznání dluhu.
To prodlužuje promlčecí lhůtu na 10 let a pak byste byla v soudním řízení úspěšná, a to i vzhledem k úrokům z prodlení.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vliv námitky promlčení dluhu u soudu na jeho existenci