Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, jak je to v případě omezení svéprávnosti a případné závěti? Paní je omezená ve svéprávnosti (omezená částka 6.000 Kč, uzavírání smluv, apod.) a již má věk na to, že se může stát cokoliv. Nemá žádnou rodinu, opatrovníka jí dělá její známá. Paní má docela dost našetřených peněz na účtě, a tak by mě zajímalo, zda může paní jít napsat závěť k notáři či jak vyřešit to, kdyby došlo k úmrtí?

Kdo by dostal peníze? Pátral by soud dál než do přímých příbuzných nebo peníze dostane stát? Děkuji za odpověď.  

ODPOVĚĎ:
Pokud není v rozsudku o omezení svéprávnosti uvedeno, že daná osoba nemůže pořizovat o svém majetku pro případ smrti, pak závěť pořídit může, ale pouze formou veřejné listiny, tedy u notáře. Pokud v rozsudku osoba omezení pořízení pro případ smrti má, měl by být postup takový, že byste měli soud požádat o prověření stavu, tedy že daná osoba je schopna závětí pořizovat a teprve po rozhodnutí soudu oslovit notáře. Může se ale stát, že soud nazná, že daná osoba není schopna závětí pořizovat a pak by osoba závěť pořídit nemohla. Pak by v úvahu přicházela dědická posloupnost dle zákona, jako u každé jiné osoby.