Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mamka žije ve společné domácnosti s přítelem v jeho domě již přes 35 let. Má tam trvalý pobyt. Dům vlastní její přítel napůl s jeho neteří (ověřeno na katastru nemovistotí). Spolu nemají žádné děti. Přítel svoje děti žádné nemá, jeho matka, otec i sestra jsou již mrtvý. Má pouze neteř, která se stala vlastníkem půlky domu po smrti přítelovy sestry.

Mamku zajímá, jestli by v případě přítelova úmrtí po něm dědila a jak by to bylo pak i s jejím trvalým pobytem v domě apod. Děkuji za odpověď Iva.

 

ODPOVĚĎ:
Vaše matka bude v případě uplatnění zákonné dědické posloupnosti (absence závěti) dědit celou pozůstalost zůstavitele (tedy celé přítelovo dědictví) jakožto osoba, která se zůstavitelem žila ve společné domácnosti nejméně jeden rok před jeho smrtí v rámci tzv. Třetí dědické třídy. Přítelova neteř dědit nebude.
Trvalý pobyt pak Vaší matce samozřejmě v domě zůstane. Pro úplnost dodávám, že trvalý pobyt je evidenční údaj, na základě toho nevzniká nebo nezaniká žádný nárok, který se týká dědictví nebo posouzení toho, zda jste osoby blízké, nebo osoby spolužijící dle zákona.
Níže citace příslušného ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník:
§ 1636
Druhá třída dědiců
(1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
(2) Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu pozůstalosti.
§ 1637
Třetí třída dědiců
(1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
(2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.