Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1993 matka darovala jednomu ze svých synů jednu čtvrtinu vlastnického podílu na své nemovitosti a jednu si nechala. Zbylá polovina byla nevlastního otce, který ji posléze daroval stejnému synovi v roce 1997. Ten tak vlastnil 3 a v nemovitosti bydlel s matkou a svými dětmi, které ona vychovávala. V roce 2007 mu matka (pod dlouhodobým psychickým nátlakem) darovala i zbylou 1/4 vlastnického podílu.

Druhý syn nedostal nic a naopak pomáhal své matce, která se ocitla ve finanční tísni. Ta je od 03/2018 v domově důchodců (“aby měla pokoj”). 2017, po náhle zemřelém vlastním otci obou synů zůstala nemovitost, na kterou si dělal nárok i onen chamtivý syn. Hodný syn mu vyplatil polovinu z odhadní ceny. Má hodný syn nárok na polovinu majetku po matce, který celý získal chamtivý syn? Může pomoci matka, pokud by odvolala dar oné jedné čtvrtiny (z r. 2007)? Může matka odvolat i předchozí dar (jedné čtvrtiny) z roku 1993? Děkuji, Alexandr

ODPOVĚĎ:
Pokud byla nemovitost darována synovi za života, pak druhý syn na ni bohužel nárok nemá. Jediným řešením by bylo, aby matka dar odvolala. Zde ale zase musí být splněny podmínky pro to, aby dar odvolala, a to buď její nouze, ve které se případně nyní ocitla nebo natolik hrubé jednání obdarovaného syna, které lze chápat jako jednání v příkrém rozporu s dobrými mravy. Pak by zde byl důvod pro odvolání daru a s nemovitostí by pak mohla matka opětovně nakládat.
Vrácení (= odvolání, zpětvzetí) darování daru je ale věc skutečně složitá, složité je prokazování intenzity jeho hrubého chování. Pokud obdarovaný syn dar nevrátí dobrovolně, musela by k soudu být podána kvalitní žaloba o vrácení daru a dárce musí být sto obhájit důkazní břemeno.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Prokázání, dokázání nevděku obdarovaného vůči dárci
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.