Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Ráda bych se zeptala, co to znamená výhrada vlastnictví. Děkuji, Marie.


ODPOVĚĎ:
Výhradou vlastnictví se rozumí ustanovení v kupní smlouvě, kdy vlastnictví k věci nepřechází ve chvíli předání věci, ale až ve chvíli, kdy byla kupní cena zcela zaplacena. Tuto výhradu vlastnictví lze sjednat pouze u věcí movitých.
U věcí nemovitých přechází vlastnické právo k nemovitosti ve chvíli provedení vkladu do katastru nemovitostí. V tomto případě lze sjednat kupní smlouvu s odkládací podmínkou, kdy zápis do katastru nemovitostí může být proveden až ve chvíli, kdy je kupní cena zcela zaplacena. V tomto případě má katastrální úřad povinnost před provedením vkladu zkoumat, zda tato kupní cena byla zaplacena, a jedna ze stran je povinna mu toto zaplacení doložit.