Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po těžké nemoci amyotrofická laterální skleroza ALS mi minulý týden zemřela maminka. Za života mi darovala svou finanční hotovost cca 500.000 Kč. Nyní po mě bratři žádají vydání této hotovosti. Maminka mi tuto částku dala pravděpodobně za to, že ačkoliv jí mí bratři chtěli umístit do ústavu. Já ji slíbila, že to nedovolím a více jak rok jsem se o ní prokazatelně starala až do posledního dne.

Jeden z bratrů ji navštívil v prosinci, červnu a v den kdy tu již nebyla. Druhý z bratrů ji sporadicky navštěvoval. Všechny náklady spojené s nemocí jsem hradila já. Když jsem bratry písemně vyzvala, aby se se mnou o náklady podělili, zaslala jsem jim výčet nákladů s tím, že to jsou náklady doložitelné, zaslala jsem jim číslo mého účtu, ale oni mi neposlali nic a na dopis nereagovali. Když jsem toto mamince sdělila, předala mi již zmíněnou částku. S maminkou jsme se rozloučily 8.11.2022 v 10 hodin a již za 2 hodiny mi bratr telefonoval o peníze a že pokud peníze do 3 dnů nedonesu hotovost podá na mě trestní oznámení. Částku hotovosti neznají. Já jsem jim nikdy přijetí této hotovosti neřekla ani nyní nepotvrdila. Ještě budeme dědit společně maminky byt 3+1 v osobním vlastnictví. Děkuji za odpověď a radu co dál Mariana.

 

ODPOVĚĎ:
Předně je třeba uvést, že bratrům nejste povinna vracet žádné finanční prostředky. Jednalo se o dar od matky, kdy darovací smlouva nemusela být uzavřena písemně. Pokud jde o dědictví, pak by se měl na Váš dědický podíl tento dar započítat, kdy podmínkou je obdržení daru 3 roky před smrtí dárce a zároveň dárce neprojevil vůli, aby se dar na dědický podíl nezapočítal. V praxi by tak měla být hodnota Vašeho dědického podílu ponížena o hodnotu daru. Pokud by dědictví mělo nízkou hodnotu, nebudete povinna „doplácet“ podíly bratrům, pouze byste nedědila nic. Doporučuji Vám počkat, zda v dědickém řízení vyjde najevo poskytnutí daru Vaší matkou z písemných či jiných podkladů. Pokud by se však existence tohoto daru zakládala pouze na tvrzení Vašich bratrů (a Vy byste poskytnutí daru nepotvrdila), pak by jej soudní komisař nemusel považovat za prokázaný a k zápočtu tohoto daru by dojít nemuselo.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.