Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jak řešit duplicitní vlastnictví, kde je současně zapsáno i předkupní právo třetí osobě? V roce 1985 jsme nabyli na základě kupní smlouvy od manželů FN a MN vlastnictví k pozemkové parcele č. A/2, jež byla oddělena dle geometrického plánu od pozemku č. A vedeného ve zjednodušené evidenci, jako soubor parcel původ Pozemkový katastr.

Součástí pozemku č. A, byl i pozemek č. B původ Pozemkový katastr, jež z části zasahoval do parcely č. A/2 (to nám však nebylo známo). Vlastník pozemku č. B byl totožný s vlastníkem pozemku č. A. ! Pozemek č. B následně z ½ zdědil syn po své matce MN, následně druhou ½ získal syn darovací smlouvou od otce FN. V roce 2004 syn zemřel a pozemek č. B jako celek zdědila dcera DS a druhé dceři ZS bylo zapsáno předkupní právo. V roce 2011 při obnově katastrálního operátu k. ú. zakreslil neměřickým záznamem do katastrální mapy nový pozemek č. A/8 (jako část pozemku č. B), jenž byl oddělen od parcely č. A/2 a následně provedl opravu chyby v katastrálním operátu zápisem duplicitního vlastnictví pro nás a osobu DS a dále zápis předkupního práva pro osobu ZS (na novém listu vlastnictví). Paradoxem je, že konáním k. ú. , došlo prakticky k vrácení části našeho pozemku zpět původnímu majiteli potažmo jeho dědici a navíc k zatížení předkupním právem. K. ú. odmítá jakékoliv pochybení, údajně postupoval dle platné právní úpravy. Osoba DS při neformálním ústním jednání již odmítla řešit duplicitní vlastnictví dohodou, proto nyní připravujeme zaslat DS předžalobní výzvu s poslední nabídkou k dohodě na sepsání „Souhlasného prohlášení“, pokud toto nebude akceptovat, pak nemáme jinou možnost než podat žalobu na určení vlastnického práva s tím, že náklady na soudní výlohy včetně příslušenství budeme požadovat připsat tíži DS. Na závěr ještě musím dodat, že pozemek č. A/2, tak jak byl vymezen geometrickým plánem od roku 1985 nepřetržitě řádně užíváme a jsme v dobré víře, že je naším nezpochybnitelným vlastnictvím. Žádný z původních vlastníků nebo jejich dědiců nikdy nevznesl jakoukoliv námitku nebo nárok k tomuto pozemku ani se o tento jinak nezajímal. Předem děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Jsem na rozpacích, jakou odpověď Vám dát - ve svém dotazu si totiž odpovídáte sami, a to zcela správně (je zřejmé, že tuto problematiku máte dobře nastudovanou).
Nebude-li duplicitní vlastník předmětného pozemku ochoten k dohodě, nezbude Vám skutečně nic jiného, než se obrátit na místně příslušný okresní soud s tzv. určovací žalobou, jejímž prostřednictvím se budete domáhat toho, aby soud svým rozhodnutím určil, kdo je skutečným vlastníkem předmětného pozemku. Na podobný dotaz bylo Bezplatnou právní poradnou již několikrát odpovídáno, například zde:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/obcanske-pravo/darovani-vlastnictvi/24925-duplicitni-zapis-v-katastru-nemovitosti-a-2-majitele-jedne-nemovitosti-jak-to-dat-do-poradku.html
Pro přípravu určovací žaloby, stejně jako pro vedení soudního řízení Vám v každém případě doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz  (a to advokátem, který se zabývá oblastí občanského práva).
Pokud jste předmětný pozemek zakoupili v roce 1985, přičemž k zápisu duplicity vlastnictví došlo až v roce 2011, můžete podpůrně poukázat rovněž na skutečnost, že vlastnické právo k tomuto pozemku jste nabyli zcela jistě vydržením (pakliže by měla být zpochybňována platnost kupní smlouvy), neboť tento pozemek jste užívali v dobré víře déle než deset let.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.