Počet stránek ve webu: 40.658

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka zdědila polovinu (50% - 6/12) nemovitosti - dvoubytový dům s pozemkem. Z nabytí této nemovitosti obýváme druhý rok jeden z bytů. Druhou polovinu nemovitosti vlastní další čtyři spoluvlastníci s různými podíly. Žádný z nich nebydlí v druhém bytě. Ve druhém bytě bydlí stará paní, která je v různém příbuzenském vztahu ke spoluvlastníkům, ale sama spoluvlastníkem není.

Spoluvlastník s nejvyšším podílem (4/12) má zájem bydlet v tomto druhém bytě, ale další spoluvlastník s tím nesouhlasí. Pro nás má tato situace důsledek ten, že žádný ze spoluvlastníků se nehodlá podílet na nákladech údržby nemovitosti, tím méně na nutných rekonstrukcích a inovacích a odmítají i své podíly pojistit. Otázky: Jak máme postupovat, abychom docílili zrušení spoluvlastnictví a tomu odpovídající zápis v katastru nemovitostí, případně donutit spoluvlastníky především k uzavření odpovídajícího pojištění a dále k podílení se alespoň na nejnutnější údržbě nemovitosti. Chceme samozřejmě zvolit především cestu dohody a navrhneme spoluvlastníkům uzavření smlouvy o Sdružení spoluvlastníků, jejiž statut by správní otázky řešil a směřoval by svou činnost ke zrušení spoluvlastnictví s následným uzavřením Sdružení vlastníků. Jak ale postupovat, pokud třeba jen jediný spoluvlastník s podílem 1/12 na tento návrh nepřistoupí? Jaké jsou naše další možnosti jak donutit spoluvlastníky, aby se o svůj majetek starali? Děkujeme za odpověď, s pozdravem Pavel.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud se nebudou spoluvlastníci chtít domluvit dobrovolně, jiná cesta než cesta soudní vám nezbývá. Zde byste museli podat žalobu na vypořádání podílového spoluvlastnictví a domáhat se zrušení spoluvlastnictví a rozdělení na bytové jednotky. Donutit spoluvlastníky k uzavření pojištění můžete tak, že jim vysvětlíte, že pokud dojde ke škodě, budou se na ní ze svých vlastních prostředků dle svých podílů podílet. Pokud ale nebude domluva možná, doporučuji řešit žalobou o vypořádání podílového spoluvlastnictví.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Spolumajitelé odmítají pojistit svou část nemovitosti (bytového domu) - jak je donutit nebo zrušit spoluvlastnictví domu o dvou bytech?