Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám rekreační chatu, která je na cizím pozemku. Pozemek rozměrově souhlasí s půdorysem chaty. Na pozemku je věcné břemeno užívání a chata má evidenční číslo. V současnosti platím nájem za užívání pozemku podle platné smlouvy mezi majiteli pozemku a mnou. Nabídl jsem majitelům pozemku (jsou tři) odkoupení pozemku, což však odmítli.

Majitelé, bohužel, celkem přitvrdili a nutí mě podepsat smlouvu, která mi například nařizuje odstranit stavbu, pokud zaparkuji automobil na jejich pozemku. Jelikož jsou majiteli mnoha lesních pozemků a cest v okolí a netuším, co vše může být jejich, můžu se tímto dostat do svízelné situace. Těch ustanovení povinností pro mě je daleko více a většina jich končí mojí povinností odstranit stavbu, což přirozeně nechci. Smlouvu tudíž nepodepisuji a pokouším se úpravu smlouvy bez dodatečných povinností. Pokud bych však chtěl chatu darovat, nebo prodat, musím nejprve nabídnout chatu k prodeji majitelům pozemku, jak chápu nový občanský zákoník. Pokud by odmítli koupit chatu, můžu prodat, nebo darovat. Vyplývá z toho však, že majitelé pozemku budou nuceni mi nabídnout ke koupi pozemek, případně kupci, nebo obdarované osobě? A co se stane v případě, kdy jeden z majitelů pozemku v budoucnosti prodá, daruje, svůj podíl na pozemku. Nebo pokud se pozemek stane součástí dědictví? Mají poté povinnost mi nabídnout pozemek ke koupi? Děkuji, Stanislav

 

ODPOVĚĎ:
Zákonné předkupní právo vlastníka stavby na cizím pozemku je upraveno v § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, podle kterého "Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží."
Z výše uvedeného tzv. přechodného ustanovení tedy vyplývá, že i majitelé pozemku jsou nuceni při jakékoli dispozici s nemovitostí tuto nejprve nabídnout ke koupi vlastníkovi stavby, tedy i případnému kupci chaty či obdarovanému. Uvedené přechodné ustanovení tak navazuje na novou zásadu občanského zákoníku, tedy že stavby jsou součástí pozemku, a tím tak přispívat ke sjednocení různých vlastníků pozemků a staveb na nich stojících.