Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V závěti mi matka odkázala dům a jako věcné břemeno tam napsala moji sestru (že jí patří veškeré vnitřní vybavení a může dům využívat, když přijede. Dům je prázdný a ona tam nejezdí a když už přijede, tak přespí u nás, ne v domě.


Nyní bych chtěl dům darovat vnukovi. Jak postupovat? Lze vůbec dům s břemenem darovat? Popřípadě lze se nějakým způsobem zbavit věcného břemene nebo přejde na vnuka? Rád bych původní věcné břemeno nahradil věcným břemenem v podobě dcery. Je tím možné zamezit vnukovi do budoucna v prodeji domu? Pokud ano, jakým způsobem to udělat? Přijít o nemovitost si u nás nikdo nepřeje. Děkuji. Víáclav

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
pokud nemovitost nyní darujete svému vnukovi, pak i s věcným břemenem doživotního užívání Vaší sestry. Věcné břemeno se váže na nemovitost, nikoliv na jejího vlastníka, proto dokud je Vaše sestra naživu, zavazuje věcné břemeno každého vlastníka nemovitosti strpět její užívání oprávněnou osobou. Toto věcné břemeno pak můžete zrušit buď dohodou mezi vlastníkem nemovitosti a osobou oprávněnou, nebo podáním žaloby na zrušení věcného břemene z důvodu jeho nevyužívání.
V darovací smlouvě pak bez ohledu na stávající věcné břemeno můžete zřídit věcné břemeno doživotního (bezplatného) užívání nemovitosti Vaší dcerou. Dále je možné jako ochranu před prodejem nemovitosti darovací smlouvu sjednat na přiměřenou dobu věcné břemeno zákazu zcizení věci, které bude také zapsáno do katastru nemovitostí. Tato doba musí být přiměřená a účelná (např. do konce synova života).