Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přes okraj mého pozemku byl natažen elektrický kabel nízkého napětí k nedalekému domu bez mého souhlasu nebo vědomí. Pozemek nebyl oplocen, ale byl vyznačený. Na městském úřadě mi bylo argumentovano tím, že jde pouze o okraj mého pozemku a nebyl tam plot. Tudíž se mohlo elektrické vedení natáhnout. Jak je možné se proti tomuto bránit?


Jedná se o podzemní elektrické vedení. A mám pouze informace od energii ČEZ, že má majitel kabel nízkého napětí uložen v zemi legálně. Děkuji, Ivan.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
pokud je zde kabel natažen za účelem přivedení elektrické energie do sousedovi nemovitosti, pak tak samozřejmě nemělo být ze strany souseda učiněno bez Vašeho souhlasu. Ideálně mělo být zřízeno věcné břemeno elektrického vedení za přiměřenou úplatu, jejíž výše závisí na Vaší dohodě se sousedem. Věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí, dohodnou se i podmínky instalace, doba trvání, případně zánik, pokud by vedení bylo na překážku případné stavbě na pozemku. Jestliže soused nebude souhlasit s uzavřením smlouvy o věcném břemeni, můžete se domáhat odstranění vedení či zřízení věcného břemene soudem.