Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chcel by som vás požiadať o pomoc ohľadom predčasného skončenia nájomnej zmluvy na dobu určitú (bez uvedenej výpovednej lehoty) keď majiteľ nechce pristúpiť na ukončenie. Viem, že v takýchto prípadoch je to možnosť 3-mesačnej výpovednej lehoty, ale to je príliš dlhá doba. Zaujímalo by ma skôr niečo na štýl zrušenia zmluvy z dôvodu, že majiteľ nedodržuje naše práva (to je ale diskutabilné, priblížim nižšie).

Ide o to, že spolubývame spolu s majiteľom, ktorý sa ale správa arogantne a neustále nás napomína (napr. že je na kuchynskom drese pár kvapiek vody), ba až šikanuje. Prípadne keď je nespokojný s našim upratovaním, tak sa dokonca vyhráža zamedzením prístupu do spoločných priestorov (kúpeľna/kuchyňa), ktorý je v zmluve podmienený poriadnym upratovaním (ktoré samozrejme vyhodnocuje on a používa to ako zámienku aby sme v podstate v jednom kuse upratovali čo zavelí). Je toto vôbec možné? Nepredstavovalo by to porušenie našich práv a tým pádom dôvod pre okamžité ukončenie zmluvy? Ako v takomto prípade postupovať?
Druhá vec ktorá ma napadla bolo hrubé porušenie nájomnej zmluvy z mojej strany tak, aby bola ukončená zo strany majiteľa. Je tu v takomto prípade pre mňa nejaký postih? Je potrebné doplatiť nájomné? Alebo by som nemal túto metódu používať z iného dôvodu?
Ďakujem. Peter

 

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník možnost výpovědi nájemcem upravuje poměrně stroze, když v § 2287 uvádí, že "Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval." Šikanózní chování by bylo možné podřadit pod toto ustanovení". Ale i tam je bohužel tříměsíční výpovědní lhůta. Vámi uvedená možnost chovat se hrubě, abyste dostali výpověď možná je, postih zakládá pouze pro případ, že byste jednáním způsobili nějakou škodu.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Důvody pro výpověď nájmu, nájemní smlouvy ze strany nájemníka, nájemce