Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka musí na dvoudenní školení, a z toho jeden den je v jejím osobním volnu. Má právo na zaplacenou mzdu i za den co má mít osobní volno nebo alespoň by měla dostat náhradní volno? Zaměstnavatel (Tesco) ji školení přikázal s tím, že za den osobního volna dostane pouze diety. Dík za radu. Luděk.

ODPOVĚĎ:
Z dotazu nevyplývá, co přesně je míněno osobním volnem. Obecně však platí, že je-li nařízeno školení, jedná se o výkon práce, která nemůže být vykonávána ve dnech pracovního volna nebo dovolené. Za školení pak také musí být poskytnuta mzda (§ 230 odst. 3 zákoníku práce).

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nárok na plat, mzdu - školení v osobním volnu, v den osobního volna