Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chtěla bych se zeptat zda je možno přepsát majetek na nezletilé dítě a také bych se chtěla zeptat co je vše k tomu potřebné. A prosím o zaslání vzoru k přepsání majetku. Děkuji, Marie


ODPOVĚĎ:
Majetek je možné přepsat na kohokoliv. Tedy např. na nezletilé dítě, nebo i na osobu nesvéprávnou. Zřejmě máte na mysli darování. Proto se můžete inspirovat některou darovací smlouvou na této stránce.
Sepíšete se svým nezletilým dítětem darovací smlouvu a dříve než tuto smlouvu předložíte ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, měli byste podat na místně příslušný okresní (obvodní) soud návrh na schválení právního úkonu za nezletilého.

Účastníky řízení budete Vy, pokud nejste rodič, tak také rodiče a nezletilé dítě.

Soud poté rozhodne o schválení za předpokladu, že nezjistí možné nepříznivé následky pro nezletilce. Potřebný počet výtisků smlouvy spolu s rozsudkem soudu a dalšími případnými listinami dle katastrálních předpisů poté předložíte katastrálnímu úřadu ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.