Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Během manželství jsem manželce koupil a daroval byt, manželka se se mnou nyní rozvádí, ale já s rozvodem nesouhlasím, můžu požadovat, aby mi vrátila byt zpátky? Dan


ODPOVĚĎ:
Podle občanského zákoníku platí, že dárce se může po obdarovaném domáhat vrácení daru tehdy, pokud se obdarovaný chová k němu nebo ke členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.
Jednáním, kterým jsou hrubě porušeny dobré mravy, je např. jednání, kterým byl spáchán trestný čin nebo přestupek. Tzn. jednalo by se například o fyzický útok proti dárci nebo neposkytnutí potřebné pomoci, případně o majetkovou trestnou činnost vůči dárci.
Samotné zavinění rozvodu manželství, případně rozchod partnerů, za jednání, které by bylo v hrubém rozporu s dobrými mravy, zřejmě považovat nelze. Tudíž Vy jako dárce se z tohoto důvodu navrácení daru zřejmě domáhat nemůžete.