Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem rozvedená jeden rok. S bývalým manželem vlastníme dle rozhodnutí soudu v družstevním bytě 3+1 každý polovinu. Byt se v měsíci srpnu 2010 bude prodávat do osobního vlastnictví (staneme se tak spoluvlastníky). V bytě nežiji již tři roky, ale nastala situace, že nemám kde bydlet. Bývalý manžel mě nyní chce vyplatit částkou, která neodpovídá tržní hodnotě bytu. Chtěla bych se zeptat zda mám nárok na částku odpovídající tržní hodnotě, zda musím přistoupit na navrhnutou cenu bývalým manželem a jaký bych měla zvolit postup při definitivním vyrovnání. Děkuji, Marcela

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem rozvedená jeden rok. S bývalým manželem vlastníme dle rozhodnutí soudu v družstevním bytě 3+1 každý polovinu. Byt se v měsíci srpnu 2010 bude prodávat do osobního vlastnictví (staneme se tak spoluvlastníky). V bytě nežiji již tři roky, ale nastala situace, že nemám kde bydlet. Bývalý manžel mě nyní chce vyplatit částkou, která neodpovídá tržní hodnotě bytu. Chtěla bych se zeptat zda mám nárok na částku odpovídající tržní hodnotě, zda musím přistoupit na navrhnutou cenu bývalým manželem a jaký bych měla zvolit postup při definitivním vyrovnání. Děkuji, Marcela

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zdědil jsem lesní pozemek v restituci. Pozemek je ve svahu. Pod ním jde lesní cesta. Pod cestou je zahrada a rodinné domky, některé stromy se naklánějí nad cestu, mohly by se vyvrátit. Musím je pokácet na vlastní náklady? Před restitucí jsem nesměl z lesa brát dřevo, ale majitelé uvedených domků dřevo neoprávněně brali a na nakloněné stromy si nikomu nestěžovali. Nyní po mně chtějí abych stromy odstranil. Je to rizikové kácení, dost drahá záležitost. Jsem v důchodu, peněz není nadbytek. Je možné, aby se majitelé uvedených domků, finančně na této akci podíleli? Prosím o radu, jak mám postupovat. Děkuji, Artur

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zdědil jsem lesní pozemek v restituci. Pozemek je ve svahu. Pod ním jde lesní cesta. Pod cestou je zahrada a rodinné domky, některé stromy se naklánějí nad cestu, mohly by se vyvrátit. Musím je pokácet na vlastní náklady? Před restitucí jsem nesměl z lesa brát dřevo, ale majitelé uvedených domků dřevo neoprávněně brali a na nakloněné stromy si nikomu nestěžovali. Nyní po mně chtějí abych stromy odstranil. Je to rizikové kácení, dost drahá záležitost. Jsem v důchodu, peněz není nadbytek. Je možné, aby se majitelé uvedených domků, finančně na této akci podíleli? Prosím o radu, jak mám postupovat. Děkuji, Artur

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zdědil jsem lesní pozemek v restituci. Pozemek je ve svahu. Pod ním jde lesní cesta. Pod cestou je zahrada a rodinné domky, některé stromy se naklánějí nad cestu, mohly by se vyvrátit. Musím je pokácet na vlastní náklady? Před restitucí jsem nesměl z lesa brát dřevo, ale majitelé uvedených domků dřevo neoprávněně brali a na nakloněné stromy si nikomu nestěžovali. Nyní po mně chtějí abych stromy odstranil. Je to rizikové kácení, dost drahá záležitost. Jsem v důchodu, peněz není nadbytek. Je možné, aby se majitelé uvedených domků, finančně na této akci podíleli? Prosím o radu, jak mám postupovat. Děkuji, Artur

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Jsme výhradní vlastník domu, ve kterém žije nyní můj ex partner se svou matkou a novou družkou. Rozhodla jsem se dům prodat, protože byl zatížen exekucemi kdy jsem ručila ex partnerovi a on neplatil ve spolupráci s RK jsme vše uhradili a čekali jen na převod na RK a následný prodej zájemcům. Ex partner si domohl na soudu usnesení (předběžné opatření), že s domem nemohu nakládat a chce po mne přes milion korun. Jak se mohu bránit? Nemá ani podíl na domě, věcné břemeno, žádný doklad dokazující jeho domnělé vlastnictví. On užívá můj dům a já jsem v nájemním bytě. Děkuji, Martina

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem vlastníkem pozemku. Na sousedním pozemku stojí dům který změnil majitele. S předchozím majitelem byla ústní dohoda o používaní studny a jímky na mém pozemku. Nebylo žádné věcné břemeno. Nový majitel nemá o nic zájem a dál toto bez mého souhlasu používá. Soused má jiné možnosti, jak tato připojení vyřešit přes svoji nemovitost. Jak postupovat? Chci souseda sám odpojit. Děkuji, Marek

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem vlastníkem pozemku. Na sousedním pozemku stojí dům který změnil majitele. S předchozím majitelem byla ústní dohoda o používaní studny a jímky na mém pozemku. Nebylo žádné věcné břemeno. Nový majitel nemá o nic zájem a dál toto bez mého souhlasu používá. Soused má jiné možnosti, jak tato připojení vyřešit přes svoji nemovitost. Jak postupovat? Chci souseda sám odpojit. Děkuji, Marek

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem spoluvlastníkem pozemku (1/2 já a 1/2 můj bratr). Chtěl bych svoji polovinu pronajmout. Mohu to udělat bez souhlasu bratra? Tomáš

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Bydlíme v domě patřícím bytovému družstvu a část bytů je převedena do osobního vlastnictví. Společenství vlastníků zatím založeno nebylo. Dům byl zkolaudován v roce 1991. Záhy poté koupila firma, která dům (a domy v okolí) stavěla, pozemky pod domy a kolem domů vč. přístupových komunikací. Bytové družstvo se s vlastníkem nedohodlo na prodeji pozemků. Firma časem skončila v konkurzu, ale ještě předtím stihla pozemky prodat jiné firmě. Správkyně konkurzní podstaty prodej pozemků jiné firmě napadla. A až do jara 2009 se táhly soudní spory o určení vlastnictví pozemků. Vyhrála správkyně konkurzní podstaty, která pozemky na podzim 2009 za neprůhledných okolností prodala další firmě - současnému vlastníkovi.
Současný vlastník nám nabízel nejprve pozemky k odkoupení, ale hned na další schůzce otočil a nabízí pouze pronájem pozemků.

1. Nyní nám předložil dohodu o právu k přístupu k domům, podle které bychom měli za přístup k domům platit ročně ne zcela malou částku. Domníváme se, že v této situaci máme možnost vysoudit vydržení věcného břemene.
2. Vlastník zakazuje využívat parkovací místa na přístupových komunikacích, které vlastní a ke kterým chceme zřídit věcné břemeno. Je možné se proti tomu nějak bránit? Podotýkám, že jiná možnost parkování v širokém okolí není.
3. Zároveň si vymiňuje náš souhlas se změnou řešení dopravní situace. Bojíme se, aby se nestalo, že budeme souhlasit s nájmem, vlastník vybuduje jinou přístupovou komunikaci, původní zruší a tím padne možnost vydržení věcného břemene na přístup k domům, protože tuto novou jsme nevyužívali 10 let. Děkuji, Jarka