Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

3 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Rád bych se zeptal, jak si vykládat paragraf 1214 NOZ vztaženo k rozhodování o snížení příspěvků do fondu oprav členy společenství vlastníků. Jde o to, že jsme si, dle mého, řádně odhlasovali, že se sníží příspěvek z 20Kč/m2 na 10Kč/m2 a jeden z vlastníků nám rozhodnutí emailem napadl s tím, že je nutné, aby pro změnu hlasovali všichni členové SVJ a že on nehlasoval, tím pádem je vše neplatné.

Tvrdí, že nemění-li se podíly společných částí domu a pozemku, vyžaduje se souhlas všech. Jsem přesvědčen o tom, že si paragraf vykládá mylně. Dle mého paragraf říká, že hlasů všech spoluvlastníků je třeba tehdy, když se mění velikosti podílů, k čemuž u nás nedošlo, každý je stále vlastníkem stejného podílu. Je tedy v pořádku, že pro věc hlasovala většina členů SVJ jak tvrdím já, nebo má pradu člen SVJ kyž tvrdí, že hlasovat měli všichni členové společenství? Moc děkuji. Ivan

ODPOVĚĎ:
Dle § 1214 občan. zákoníku, který zmiňujete v souvislosti s rozhodováním o snížení příspěvků do fondu oprav hovoří jasně: Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílu na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak, než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Pravdu má tedy ten, kdo namítá neplatnost hlasování, jelikož to vyplývá z věty druhé tohoto paragrafu. Jestliže se hlasovalo pouze o změně výše příspěvků do fondu oprav, pak je nutný souhlas všech členů.