Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám problém s přítelem. Máme pronajatý byt a je napsaný mě, ale přítel nechce odejít, i když je ve smlouvě jen jako příslušník domácnosti. Co mám dělat? Nechci to řešit přes policii. Přítel platil kauci a tu mu také vrátím, ale nechce odejít. Mám to nějak řešit s tím, od koho máme byt pronajatý? Děkuji, Gizela.

ODPOVĚĎ:
Nejprve upravte s pronajímatelem nájemní smlouvu, z níž vypustíte ustanovení o právu Vašeho přítele užívat byt jakožto člen Vaší domácnosti. Poté přítele písemně vyzvěte k vystěhování do např. 30 dnů, vraťte mu průkazně jím zaplacenou kauci (mějte nějaké potvrzení o předání peněz i o zaslání či předání výzvy k vystěhování).
Pokud se dobrovolně ve Vámi stanovené lhůtě nevystěhuje, nezbude Vám, než podat žalobu na vyklizení z důvodu neoprávněného užívání bytu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Úprava nájemní smlouvy s účelem vystěhování spolužijící osoby