Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017 byl schválen mimořádný příspěvek do dlouhodobé zálohy na opravy společných částí ve výši 3.000 Kč. Mně se stalo, že jsem omylem místo 3.000 Kč poslala na účet SVJ 8.000 Kč, což jsem řešila s předsedou SVJ a on s účetní, která mu řekla, že dlouhodobá záloha se podle stanov vyúčtovává do 4 měsíců po skončení kalendářního roku.

Takže měla být vyúčtována do konce dubna 2018, což se nestalo, tak jsem to opět řešila s předsedou a on řekl, že ho to nezajímá. Takže chci podat žalobu na SVJ pro bezdůvodné obohacení, ale předtím to chci ještě řešit s předsedou, také mě napadlo, že bych si snížila odvod do dlouhodobé zálohy, když tam mám přeplatek pět tisíc. Chtěla bych vědět, kdy nejpozději musím podat žalobu, aby nedošlo k promlčení. Peníze byly odeslány 22.3.2017 (měly být zaslány do konce března 2017) a mimořádný příspěvek schválen 29.11.2016. Jak situaci nejlépe řešit zápočtem nebo žalobou? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Se započtením bych být Vámi byla zatím opatrná, i když se to jeví jako dobrá možnost. V situaci, kdy nemáte v rukou roční vyúčtování, z něhož jasně přeplatek 5.000,- Kč plyne (nakolik je zřejmé, že to musí být právě tato částka) a kdy není jisté, zda se do budoucna nezmění výše měsíčních odvodů do dlouhodobé zálohy (změna může být odhlasována na následující schůzi SVJ), pak vlastně nemáte stanoveny přesné částky, které vůči sobě můžete započíst (i když prakticky to víte a výše odvodů neplánuje SVJ měnit). Navíc přeplatek není dosud kvůli absenci vyúčtování splatný, což je také jedna z podmínek započtení. Výbor by mohl s tímto dělat problémy a Vaš zápočet na měsíční odvody brát jako vznik dluhu.
Doporučuji Vám přimět SVJ k řádnému předložení vyúčtování dlouhodobé zálohy. Žádný právní předpis však neupravuje do kdy tak musí SVJ učinit, jak často apod. Proto by tato záležitost měla být upravena ve Stanovách SVJ. Podívejte se tedy nejprve do vašich stanov, zda a jak je tam tato povinnost SVJ upravena. Poté výbor písemně vyzvěte k předložení vyúčtování a pokud tak dobrovolně ve lhůtě minimálně 7 dnu neučiní, obrátíte se o pomoc na příslušný soud. V případě, že tak Vám výbor nevyhoví, nezbude Vám, než se bránit žalobou, v níž se budete domáhat uložení povinnost vystavit a doručit Vám, jakožto vlastníkovi bytové jednotky, vyúčtování dlouhodobé zálohy.
Poté, co budete mít v ruce ono vyúčtování by již bylo možno uvažovat o zápočtu přeplatku, pakliže by Vám nebyl vyplacen. To jen za předpokladu, že víte, že výše budoucích odvodů do dlouhodobé zálohy, které budete započítávat, se v daném období nebudou měnit.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vymáhání přeplatku člena SVJ od společenství - žaloba k soudu