Počet stránek ve webu: 41.683

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dočetl jsem se ve vaší právní poradně, že autorská práva na knihu zanikají 70 let po smrti autora. Jak je to prosím v případě, že je sice tato lhůta splněna, ale překlad z originálu této knihy (v němčině) byl v roce 2005? Děkuji a jsem s pozdravem Jáchym.

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že majetková autorská práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (jak to vyplývá z § 27/1 autorského zákona). Jedním dechem je však nutné dodat, že rovněž překlad díla do jiného jazyka představuje samostatné autorské dílo, k němuž překladatel (jako autor) vykonává majetková autorská práva. Konkrétně to vyplývá z § 2/4 autorského zákona, dle něhož platí, že:
"Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla."
Překladatel předmětné knihy je tedy autorem překladu z němčiny (jako samostatného autorského díla), přičemž tato majetková práva budou trvat po dobu překladatelova života a sedmdesát let po jeho smrti.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.