Počet stránek ve webu: 38.815

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám tři děti a 2016 jsem nejstarší dceři darovala nemovitost. Aby v budoucnu nebyly mezi sourozenci problémy, ráda bych věděla, zda je možné, aby mi dcera podepsala prohlášení, že souhlasí s tím, že dar bude započítán do dědictví nebo že byla "vyplacena". Pokud to lze a nebude to v budoucnu napadnutelné, co všechno musí toto prohlášení obsahovat. Děkuji. Radka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme SVJ. 2017-2019 se rozvinuly podivné způsoby jednání výboru SVJ. Z důvodu údajně GDPR odmítá výbor zveřejnit zápisy ze schůzí (čl. V. odst. 12), ač některé zápisy "visí" na internetovém portále Veřejný rejstřík a Sbírka listin. Pokud je požadováno zaslání zápisu, tak na př. v posledním případě jsem obdržel dva týdny po schůzi, cituji:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2013 jsme koupili parcelu od jiného majitele, který povolil sousedům dřevník na hranici pozemku. Střecha dřevníku je vyspádovaná směrem k nám. Nikdy mi to nevadilo, ale cca po 3 letech (2016-2019) se střecha dřevníku prohýbá k nám na pozemek. Prosil jsem sousedy o zjednání nápravy, i jim nabízel pomoc, ale bezvýsledně. Střecha dřevníku se prohýbá čím dál víc, přesah je již cca kolem 15 cm - střecha je navíc zvlněná (někde je přesah přes plot zmíněných 15 cm, jinde třeba 10 nebo 5 cm - proto nejde ani osadit okapem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má můj otec předkupní právo na bytovou jednotku 1767/5, když od města odkoupil před mnoha lety jednotku 1767/4. Chodba je společná a jednotka 1767/5 patří městu Ostrava. Momentálně se soudně řeší vystěhování sousedů, protože neplní své závazky a plánuje se prodej části obálkovou metodou. Nemáme v tomto případě předkupní právo, když sdílíme stejnou chodbu a v prohlášení vlastníka jsme podíloví spoluvlastníci této části? Rádi bychom to odkoupili a být spojili, je to nešikovně vyřešené, protože teď je chodba pro sousedy jako předsíň a musí přes ní přecházet na toaletu a do kuchyně. Děkuji, Matouš

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz se týká dědictví a nároku pobývat v nemovitosti, které se to týká. Mému bývalému příteli zemřela matka a měl být dědicem nemovitosti.   Poté, co matka zemřela začalo probíhat dědické řízení, kde notářka bývalému řekla, že není způsobilý dědit, jelikož má pohledávky ke svým dětem a soudně byl poté zbaven dědického práva.
On dodatečně notářce přinesl alografní závěť, kde jeho matka měla veškerý svůj majetek odkázat jeho nynější přítelkyni. Na závěti není pravý podpis matky, tudíž jedno jeho dítě podalo trestní oznámení na zatím neznámého pachatele a všechny děti označily závěť jako nepravou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych vyměnil plot svého pozemku, který sousedí s cestou. Nyní máme starý drátový, chci dát betonový 175 cm. Na stavebním úřadu mi řekli, že plot musí splňovat §22 vyhlášky 501/2006. V současném stavu je vzdálenost mezi ploty obou domů přes cestu asi 6m, tzn. že bych musel plot postavit 2m na svém pozemku. Což mi nedává smysl, protože i kdybych to udělal, tak na svém původním místě zůstane betonový sloup pro elektrické vedení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám problém s vyúčtováním služeb za pronájem bytové jednotky. Byt jsem opustila 30.4.2019. , a pan majitel mi řekl, že mi dá vyúčtování až za rok. Nesouhlasila jsem a tak vzal vyúčtování z roku 2018 a naúčtoval mi vodu za minulé nájemníky atd. , i když mám svůj odečet vody, kde rozdíl dělá jenom na vodě cca 8.000.-Kč, dále mi naúčtoval sekání trávy u bytového domu, platbu za správu domu, pojištění domu, nějaká údržba domu, 2.200 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s laskavou žádostí o posouzení nároku na zvýšení nájemného o 53,04 %, z částky 10 703 Kč na 16 380 Kč. Pronajímatel se odvolává na "§ 3074 odst. 2 ve spojení s ust. § 2249 odst. 3" a řekl bych, že až zastrašuje tím, že cena obvyklá v místě a čase je 18 700 Kč, a právě až do výše této částky by případný soud rozhodl. Bohužel, nedokážu sám posoudit, zda se na uvedenou Nájemní smlouvu vztahuje výjimka, na kterou se pronajímatel odvolává a která umožňuje pronajímateli zvýšit nájem o více než 20 % za 3 roky. V příloze zasílám původní Nájemní smlouvu, Evidenční list pro výpočet nájmu dle zákona č. 150/2009 Sb. a také Návrh na zvýšení nájemného. Děkuji, Břetislav

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme obětí klasické špatné restituce státu. Vrátil pozemky, na kterých již stály domy. Všechny soudy jsme prohráli. S některými vlastníky jsme se dohodli a odkoupili, ale zbyly pozemky, které nejsou zastavěné a nemáme ani potřebu po nich chodit do domů, garáží. Restituent po nás chce nájemné a vyhrožuje soudem - nájemné za užívání. My ale pozemky nevyužíváme, chodí přes ně cizí lidí, kálí psi a ještě mu je vlastně udržujeme (sekáme trávu apod.). Můžeme mu prostě vzkázat prostřednictvím právníka, ať si pozemky nechá, klidně oplotí, že je nechceme? Děkuji, Ivana

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prodal jsem osobní vůz. Nový majitel spáchal přestupek v době, kdy ještě vůz na něj nebyl přepsán (10 denní zákonná lhůta).   Pokutu jsem odmítl zaplatit a zaslal jsem úřadu kopii smlouvy o prodeji s informací o novém provozovateli vozu.   Úřad novému majiteli zaslal výzvu k podání vysvětlení, ten ji však nepřevzal.   Úřad poté vydal rozhodnutí o mé vině.