Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dcera uzavřela před rokem nájemní smlouvu na vysavač. Smlouva je na 5 let. Dlouhodobě však nemá zaměstnání a není schopna plnit závazky vyplývající ze smlouvy. Protistraně bylo navrženo smlouvu ukončit, uhradit smluvní pokutu a navrátit předmět smlouvy pouze jednou použitý, ta však na toto nereflektuje, trvá na dodržení platebního kalendáře a hrozí soudním řízením. Bohužel vzhledem k jednostranné výhodnosti smlouvy pro leasingovou společnost nevíme, jak nyní postupovat. Lze smlouvu ukončit podle nějakého obecného právního předpisu? Marie

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dobrý den, pokud je závěť sepsána vlastnoručně a podepsána 2 svědky a potvrzena notářem, musí být kopie uložena u notáře? Po smrti tety mi můj strýc závěť zapřel (že prý ji ztratil). Děkuji, Radka.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dobrý den, pokud je závěť sepsána vlastnoručně a podepsána 2 svědky a potvrzena notářem, musí být kopie uložena u notáře? Po smrti tety mi můj strýc závěť zapřel (že prý ji ztratil). Děkuji, Radka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dobrý den, pokud je závěť sepsána vlastnoručně a podepsána 2 svědky a potvrzena notářem, musí být kopie uložena u notáře? Po smrti tety mi můj strýc závěť zapřel (že prý ji ztratil). Děkuji, Radka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dobrý den, pokud je závěť sepsána vlastnoručně a podepsána 2 svědky a potvrzena notářem, musí být kopie uložena u notáře? Po smrti tety mi můj strýc závěť zapřel (že prý ji ztratil). Děkuji, Radka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dobrý den, pokud je závěť sepsána vlastnoručně a podepsána 2 svědky a potvrzena notářem, musí být kopie uložena u notáře? Po smrti tety mi můj strýc závěť zapřel (že prý ji ztratil). Děkuji, Radka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dobrý den, pokud je závěť sepsána vlastnoručně a podepsána 2 svědky a potvrzena notářem, musí být kopie uložena u notáře? Po smrti tety mi můj strýc závěť zapřel (že prý ji ztratil). Děkuji, Radka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Přítel dělal pokladníka spolku hasičů a zpronevěřil určitou částku. Nyní zemřel, má spolek právo vymáhat částku po manželce? Eva.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Přítel dělal pokladníka spolku hasičů a zpronevěřil určitou částku. Nyní zemřel, má spolek právo vymáhat částku po manželce? Eva.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dobrý den, prosím o pomoc - vloni mi zemřel otec, jsem jediná dědička. Zdědila jsem mimo jiné družstevní byt. Otec tam žil 18 let s družkou, má tam trvalé bydliště. Bydlí tam i nadále, užívá věci po otci a vlastně i po mé mamince, platí inkaso a služby. Před vánocemi nechala vyměnit zámek a klíč půjčila cizí ženské z domu. Takže já klíč nemám. v  bytě jsou (nebo byly) po mém tatínkovi i po mé zemřelé mamince různé věci (porcelán, možná zlaté věci, peníze, ani nevím co všechno). Chtěla bych byt prodat a finančně pomoci svým dětem. Ona odmítá podepsat nájemní smlouvu. Musí podepsat nájemní smlouvu na dobu určitou? A když smlouva vyprší, musí se vystěhovat bez náhradního bydlení? Mám právo mít vlastní klíče? Její děti mi vyhrožují, ať jejich 80-letou matku nechám být, že prý ona má právo tam bydlet dál za stávajících podmínek, prý z důvodu trv. bydliště. Ale ráda bych měla taky nějaká práva. Pokud podepíše nájemní smlouvu, můžu požadovat nájemné? Děkuji za pomoc.