Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Kontakt

  • Jméno: Mgr. Eva Kratochvílová
  • vystudoval/a vysokou školu: Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
  • dosažené vzdělání: právník
  • věnuje se v bezplatné právní poradně těmto druhům práva: občanské právo, rodinné právo, trestní právo, závazkové právo, smluvní právo, dědictví, okrajově oblast notářství, správní právo, vymáhání dluhů ad.
  • Poslat dotaz do právní poradny »