Počet stránek ve webu: 42.859


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.066.300

zástavní práva exekutorská a soudní

Odesláno: 
Otevřeno 150 x
1 odpověď
 
Na nemovitosti váznou zástavní práva exekutorská a soudní za dluhy otce majitelky, který před 2 lety zemřel a byl v insolvenci. Dcera odmítla dědictví po otci pro předlužení. Ona tedy není, ani nebyla dlužníkem. Lze zástavní práva nějak vymazat? Připadá v úvahu promlčení?
Zástavy byly zřízeny před více než 10 lety.
Děkuji
 
Dobrý den, pro Vaši informaci, pokud potomek odmítl dědictví pro předlužení, nemůže se stát vlastníkem aktiv, tedy ani nemovitosti. Zástavní práva soudcovská i exekutorská se ruší po celé úhradě dlužné částky na základě dohody vlastníka a oprávněného z exekučního řízení, pro jehož pohledávku byla exekuce nařízena, která je vkladovou listinou pro řízení u katastrálního úřadu o výmaz dotčeného práva vkladem.