Počet stránek ve webu: 41.270

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.871.211

Exekuce po 10 ti letech

Odesláno: 
Otevřeno 134 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Dnes (08.02.2022) jsem si udělal výpis registru dlužníků (po předchozím telefonátu s exekutorem)

Datum vydání usnesení/ vyrozumění o zahájení exekuce: Dokument nařízení exekuce Označení exekučního soudu: Spisová značka exekučního soudu: Pověřený soudní exekutor: Spisová značka pověřeného exekutora: Peněžitá povinnost: Nepeněžitá povinnost: Popis: Povinní Tomáš Šplíchal (Fyzická osoba) Datum narození: 06.04.1985
26.12.2015 OS Praha 5 33 EXE 3792/2015-21 Soudní Exekutor: Wolfová Jitka, JUDr. 106EX2095/15 2 333,00 Kčjistina 2 333,00 Kč, úrok z prodlení 7,75% ročně z 1 027,00 Kč od 07.04.2011 do zaplacení, úrok z prodlení 7,75% ročně z 640,00 Kč od 07.05.2011 do zaplacení, úrok z prodlení 7,75% ročně z 590,00 Kč od 07.06.2011 do zaplacení, úrok z prodlení 7,75% ročně z 76,00 Kč od 07.07.2011 do zaplacení, náklady právního zastoupení v exekučním řízení 484,00 Kč, náklady předchozího řízení 3 346,00 Kč

Dnes (08.02.2022) mě kontaktoval exekutor o nesplácení pohledávky.
Má otázka zní, zda je exukuce stále vymahatelná.
Děkuji moc za odpověď.
Šplíchal
 
Dobrý den,

zahájení exekuce podáním exekučního návrhu věřitelem staví promlčecí lhůtu, takže exekuce promlčena není. Jiná otázka je, proč jste se o exekuci z roku 2015 dozvěděl až nyní. Není vyloučeno, že Vám bylo doručováno tzv. na fikci, kdy Vám byly dokumenty zasílány, avšak Vy jste si je na adrese dle centrální evidence obyvatel nevyzvedl. Vzhledem k tomu, že institut "milostivého léta" prozatím skončil, budete muset svůj dluh uhradit, nejlépe formou splátkového kalendáře. V každém případě Vám doporučuji se s exekutorem (jeho zaměstnancem) na formě splácení domluvit.

Odpověděla: Mgr. Benetková.